Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 14 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 27.404 casos positius nous de coronavirus registrats durant el cap de setmana, i 101 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 593.730 casos confirmats de COVID-19 i 29.848 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 42.637 254 10.902 129,57 4.742 56,36 2.801 33,29 740 8,79
Aragón 30.947 401 4.522 342,76 2.526 191,47 1.097 83,15 427 32,37
Asturias 4.043 70 724 70,79 367 35,88 210 20,53 45 4,40
Baleares 11.002 0 1.680 146,16 397 34,54 487 42,37 51 4,44
Canarias 10.859 202 3.723 172,89 1.647 76,48 1.215 56,42 338 15,70
Cantabria 5.720 80 1.577 271,39 846 145,59 230 39,58 63 10,84
Castilla La Mancha 31.277 21 6.199 304,94 2.673 131,49 2.260 111,17 500 24,60
Castilla y León 36.184 51 6.586 274,47 3.293 137,23 1.818 75,76 484 20,17
Catalunya 123.393 1 11.726 152,78 4.399 57,31 3.378 44,01 427 5,56
Ceuta 413 4 135 159,24 72 84,93 62 73,13 23 27,13
C. Valenciana 31.699 20 5.744 114,79 2.165 43,27 1.835 36,67 335 6,69
Extremadura 7.041 85 1.928 180,57 988 92,53 497 46,55 213 19,95
Galicia 17.877 163 3.293 121,99 1.662 61,57 769 28,49 228 8,45
Madrid 171.085 910 41.218 618,57 20.899 313,64 3.537 53,08 804 12,07
Melilla 640 14 296 342,25 180 208,12 112 129,50 22 25,44
Murcia 11.356 61 4.171 279,20 1.851 123,90 1.769 118,42 391 26,17
Navarra 13.104 275 3.120 476,91 1.980 302,65 1.601 244,72 634 96,91
País Vasco 37.546 288 7.734 350,31 3.659 165,73 73 3,31 17 0,77
La Rioja 6.907 123 1.186 374,37 649 204,86 445 140,47 138 43,56
ESPAÑA 593.730 3.023 116.464 247,66 54.995 116,95 24.196 51,45 5.880 12,50

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 13.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 8.184 350 941 16 1.593 33
Aragón 4.576 96 378 2 1212 0
Asturias 1.198 20 140 4 339 2
Baleares 1.537 22 212 0 259 7
Canarias 1582 149 298 33 194 9
Cantabria 1.230 30 91 1 227 1
Castilla La Mancha 9.695 41 679 2 3.057 7
Castilla y León 9.846 178 703 12 2.900 25
Catalunya 30.559 32 3.068 0 5.780 5
Ceuta 27 1 5 0 8 3
C. Valenciana 7.186 146 863 8 1.517 13
Extremadura 1.962 57 164 6 538 5
Galicia 3.607 170 392 15 687 25
Madrid 46.297 339 3.786 8 8.843 55
Melilla 76 8 6 1 3 0
Murcia 1498 178 223 22 173 3
Navarra 2.432 107 170 7 547 7
País Vasco 7.149 4 579 0 1.587 0
La Rioja 1.682 48 105 1 384 7
ESPAÑA 140.323 1.976 12.803 138 29.848 207

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.