Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 14 d’octubre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 11.970 casos positius nous de coronavirus  i registrades 209 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 908.056 casos confirmats de COVID-19 i 33.413 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 81.773 300 16.739 198,94 8.073 95,94 3.417 40,61 892 10,60
Aragón 41.298 265 5.414 410,37 2.975 225,50 2.433 184,42 845 64,05
Asturias 7.312 183 1.908 186,55 1.195 116,84 42 4,11 10 0,98
Baleares 15.568 39 1.377 119,80 670 58,29 879 76,47 258 22,45
Canarias 15.303 62 1.782 82,75 820 38,08 772 35,85 207 9,61
Cantabria 7.478 71 672 115,65 353 60,75 99 17,04 30 5,16
Castilla La Mancha 50.780 60 6.771 333,08 2.755 135,52 2.423 119,19 522 25,68
Castilla y León 58.811 64 9.817 409,12 4.983 207,66 3.073 128,07 857 35,72
Catalunya 163.274 321 20.219 263,43 10.361 134,99 6.702 87,32 1.805 23,52
Ceuta 884 7 276 325,56 161 189,91 160 188,73 47 55,44
C. Valenciana 46.842 92 5.102 101,96 2.115 42,27 2.134 42,65 463 9,25
Extremadura 13.227 187 2.517 235,74 1.356 127,00 571 53,48 208 19,48
Galicia 25.011 232 3.721 137,84 2.233 82,72 821 30,41 252 9,34
Madrid 270.745 2.212 30.861 463,14 13.156 197,44 5.439 81,63 1.288 19,33
Melilla 1.466 10 446 515,68 259 299,47 268 309,87 62 71,69
Murcia 24.682 66 4.865 325,66 1.983 132,74 2.179 145,86 547 36,62
Navarra 23.259 376 5.064 774,06 3.104 474,46 2.741 418,98 1.138 173,95
País Vasco 50.492 383 5.825 263,84 3.283 148,70 35 1,59 13 0,59
La Rioja 9.851 174 1.334 421,09 742 234,22 630 198,86 278 87,75
ESPAÑA 908.056 5.104 124.710 265,19 60.577 128,82 34.818 74,04 9.722 20,67

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 13.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 10.851 485 1.144 25 2.053 75
Aragón 5.717 259 449 14 1495 32
Asturias 1.451 80 156 3 361 10
Baleares 1.937 22 284 5 321 6
Canarias 2058 95 395 19 250 10
Cantabria 1.331 13 103 3 240 2
Castilla La Mancha 10.491 99 730 2 3.277 32
Castilla y León 12.223 661 897 34 3.280 104
Catalunya 31.804 84 3.195 3 5.890 7
Ceuta 58 6 12 1 12 1
C. Valenciana 8.433 169 983 11 1.663 22
Extremadura 2.413 80 195 8 637 18
Galicia 4.225 161 467 21 800 30
Madrid 49.996 361 3.932 10 9.837 64
Melilla 120 14 9 0 9 3
Murcia 2389 152 336 13 253 7
Navarra 3.022 168 218 13 627 23
País Vasco 8.774 1 715 1 1.973 30
La Rioja 1.937 53 131 4 435 10
ESPAÑA 159.230 2.963 14.351 190 33.413 486

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

* Dades disponibles AQUÍ.