Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 15 de desembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 10.328 casos positius nous de coronavirus i registrades 388 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 15 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.762.212 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 48.401 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.12.2020

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE DESEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 248.611 156 11.838 140,69 5.041 59,91 4.093 48,64 1.168 13,88
Aragón 76.446 187 2.978 225,73 1.427 108,16 1.384 104,90 518 39,26
Asturias 25.746 122 2.256 220,57 907 88,68 128 12,51 42 4,11
Baleares 28.172 159 3.352 291,62 1.846 160,60 2.634 229,15 942 81,95
Canarias 23.718 113 2.536 117,77 1.302 60,46 1.202 55,82 446 20,71
Cantabria 16.813 70 1.374 236,46 519 89,32 254 43,71 80 13,77
Castilla La Mancha 91.921 84 4.870 239,56 2.200 108,22 2.107 103,65 654 32,17
Castilla y León 127.478 268 4.460 185,87 2.017 84,06 1.674 69,76 742 30,92
Catalunya 323.087 1.476 16.117 209,99 8.581 111,80 6.077 79,18 2.353 30,66
Ceuta 2.947 16 123 145,09 64 75,49 74 87,29 28 33,03
C. Valenciana 120.373 199 11.374 227,31 5.289 105,70 5.008 100,08 1.587 31,72
Extremadura 30.627 11 1.665 155,94 769 72,02 766 71,74 270 25,29
Galicia 55.026 288 4.521 167,48 2.296 85,05 1.450 53,71 489 18,11
Madrid 367.188 1.508 15.806 237,21 8.928 133,99 6.984 104,81 2.616 39,26
Melilla 4.286 25 198 228,94 104 120,25 73 84,41 23 26,59
Murcia 56.807 65 2.174 145,53 1.027 68,75 984 65,87 387 25,91
Navarra 40.977 102 1.272 194,43 666 101,80 727 111,13 277 42,34
País Vasco 104.612 329 5.888 266,69 2.914 131,99 74 3,35 18 0,82
La Rioja 17.377 37 671 211,81 331 104,48 339 107,01 119 37,56
ESPAÑA 1.762.212 5.215 93.473 198,77 46.228 98,30 36.032 76,62 12.759 27,13

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 14.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 15.12.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 4.631 105
Aragón 2503 72
Asturias 1.251 82
Baleares 429 1
Canarias 368 14
Cantabria 351 16
Castilla La Mancha 3.960 53
Castilla y León 4.886 89
Catalunya 8.452 39
Ceuta 57 0
C. Valenciana 2.609 85
Extremadura 1015 19
Galicia 1305 37
Madrid 11.590 40
Melilla 43 0
Murcia 679 25
Navarra 926 17
País Vasco 2.770 74
La Rioja 576 5
ESPAÑA 48.401 773