Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 15 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 15 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 257.494 casos confirmats de COVID-19 i 28.413 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 13.573 28 392 4,66 265 3,15 144 1,71 49 0,58
Aragón 7.111 160 830 62,91 606 45,93 260 19,71 105 7,96
Asturias 2.442 0 7 0,68 6 0,59 7 0,68 6 0,59
Baleares 2.271 0 49 4,26 27 2,35 18 1,57 7 0,61
Canarias 2.467 5 35 1,63 24 1,11 17 0,79 10 0,46
Cantabria 2.378 3 15 2,58 10 1,72 4 0,69 4 0,69
Castilla La Mancha 18.399 5 210 10,33 102 5,02 54 2,66 17 0,84
Castilla y León 19.836 6 136 5,67 79 3,29 33 1,38 13 0,54
Catalunya 65.852 91 3.952 51,49 2.407 31,36 1.634 21,29 471 6,14
Ceuta 164 1 1 1,18 1 1,18 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.854 7 236 4,72 125 2,50 95 1,90 39 0,78
Extremadura 3.208 6 174 16,30 133 12,46 37 3,47 18 1,69
Galicia 9.471 7 237 8,78 77 2,85 81 3,00 18 0,67
Madrid 72.797 43 602 9,03 285 4,28 143 2,15 56 0,84
Melilla 128 2 2 2,31 2 2,31 1 1,16 1 1,16
Murcia 1.766 3 75 5,02 50 3,35 32 2,14 13 0,87
Navarra 5.627 17 159 24,30 134 20,48 81 12,38 47 7,18
País Vasco 14.043 3 239 10,83 140 6,34 79 3,58 41 1,86
La Rioja 4.107 3 30 9,47 28 8,84 7 2,21 4 1,26
ESPAÑA 257.494 390 7.381 15,70 4.501 9,57 2.727 5,80 919 1,95

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 14.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 15.07.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.382 22 797 1 1.435 1
Aragón 2.748 34 276 2 915 0
Asturias 1.118 1 129 0 334 0
Baleares 1.177 1 169 0 224 0
Canarias 955 1 187 1 162 0
Cantabria 1.058 1 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.487 17 664 1 3.031 2
Castilla y León 8.812 8 630 0 2.793 2
Catalunya 29.444 26 2.998 1 5.678 2
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.847 13 746 2 1.432 0
Extremadura 1.778 4 139 1 519 0
Galicia 2.948 7 338 2 619 0
Madrid 42.777 27 3.641 0 8.444 2
Melilla 46 1 3 0 2 0
Murcia 690 2 113 0 148 0
Navarra 2.054 3 138 1 528 0
País Vasco 7.016 6 580 1 1.563 1
La Rioja 1.492 2 91 0 366 0
ESPAÑA 125.843 176 11.723 13 28.413 10

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.