Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 15 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 15 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 244.109 casos confirmats de *COVID‐19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID‐19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.830 1 117 1,39 34 0,40 20 0,24 9 0,11
Aragón 5.842 3 131 9,93 47 3,56 32 2,43 7 0,53
Asturias 2.437 0 12 1,17 7 0,68 3 0,29 0 0,00
Baleares 2.157 0 47 4,09 22 1,91 19 1,65 7 0,61
Canarias 2.378 0 30 1,39 8 0,37 3 0,14 1 0,05
Cantabria 2.334 0 22 3,79 11 1,89 12 2,07 2 0,34
Castilla La Mancha 17.811 0 353 17,36 121 5,95 59 2,90 16 0,79
Castilla y León 19.353 0 386 16,09 143 5,96 40 1,67 14 0,58
Catalunya 59.897 17 1.396 18,19 614 8,00 275 3,58 62 0,81
Ceuta 163 0 17 20,05 0 0,00 2 2,36 0 0,00
C. Valenciana 11.418 3 181 3,62 74 1,48 33 0,66 10 0,20
Extremadura 2.988 1 20 1,87 11 1,03 7 0,66 0 0,00
Galicia 9.160 1 23 0,85 12 0,44 8 0,30 3 0,11
Madrid 70.570 12 1.481 22,23 533 8,00 274 4,11 67 1,01
Melilla 124 0 3 3,47 2 2,31 1 1,16 1 1,16
Murcia 1.629 0 26 1,74 8 0,54 4 0,27 1 0,07
Navarra 5.311 0 53 8,10 17 2,60 12 1,83 3 0,46
País Vasco 13.638 1 123 5,57 80 3,62 48 2,17 14 0,63
La Rioja 4.069 1 18 5,68 7 2,21 7 2,21 1 0,32
ESPAÑA 244.109 40 4.439 9,44 1.751 3,72 859 1,83 218 0,46

*Casos totals confirmats per *PCR fins al 10 de maig, i per *PCR i *IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID‐19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 14.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 15.06.2020).

CCAA Casos que han requerit

hospitalizació

Casos que han

ingressat en UCI

Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.311 6 789 0 1.404 1
Aragón 2.677 6 273 0 826 1
Asturias 1.116 1 128 0 314 3
Baleares 1.170 2 169 0 209 0
Canarias 950 0 184 0 151 0
Cantabria 1.054 2 80 0 202 0
Castilla La Mancha 9.388 9 660 1 2.945 3
Castilla y León 8.724 12 622 0 1.928 4
Catalunya 29.270 11 2.980 0 5.587 1
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.805 4 741 1 1.332 1
Extremadura 1.772 0 138 0 508 1
Galicia 2.934 2 336 0 609 0
Madrid 42.230 30 3.596 1 8.691 6
Melilla 45 1 3 0 2 0
Murcia 679 0 112 0 148 1
Navarra 2.041 2 136 0 490 0
País Vasco 6.974 5 578 0 1.424 3
La Rioja 1.488 1 91 0 362 0
ESPAÑA 124.642 94 11.620 3 27.136 25

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant
computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.