Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 15 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 9.437 casos positius nous de coronavirus i registrades 156 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 15 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 603.167 casos confirmats de COVID-19 i 30.004 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 43.678 228 10.985 130,55 5.026 59,73 2.816 33,47 754 8,96
Aragón 31.172 220 4.486 340,03 2.530 191,77 1.027 77,84 371 28,12
Asturias 4.095 52 747 73,03 405 39,60 182 17,79 28 2,74
Baleares 11.278 4 1.683 146,42 507 44,11 525 45,67 100 8,70
Canarias 10.969 107 3.596 166,99 1.571 72,95 1.095 50,85 314 14,58
Cantabria 5.798 78 1.595 274,49 858 147,66 219 37,69 53 9,12
Castilla La Mancha 32.260 55 6.847 336,82 3.148 154,86 2.465 121,26 590 29,02
Castilla y León 36.832 85 6.983 291,01 3.563 148,49 1.953 81,39 521 21,71
Catalunya*** 123.393 0 10.589 137,96 3.388 44,14 2.818 36,72 185 2,41
Ceuta 416 3 124 146,27 74 87,29 57 67,24 21 24,77
C. Valenciana 32.603 68 6.208 124,07 2.614 52,24 2.040 40,77 397 7,93
Extremadura 7.260 107 2.044 191,44 1.104 103,40 543 50,86 226 21,17
Galicia 18.077 125 3.297 122,13 1.547 57,31 790 29,26 235 8,71
Madrid 174.680 1.207 43.412 651,50 22.584 338,93 3.803 57,07 909 13,64
Melilla 655 15 300 346,87 183 211,59 112 129,50 23 26,59
Murcia 11.733 27 4.291 287,24 1.965 131,54 1.731 115,87 388 25,97
Navarra 13.407 302 3.284 501,98 2.028 309,99 1.662 254,05 618 94,46
País Vasco 37.883 270 7.642 346,14 3.595 162,83 66 2,99 14 0,63
La Rioja 6.978 69 1.216 383,84 624 196,97 441 139,21 125 39,46
ESPAÑA 603.167 3.022 119.329 253,75 57.314 121,88 24.345 51,77 5.872 12,49

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
*** Catalunya no ha pogut actualitzar les seves dades per dificultats tècniques.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 14.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 15.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 8.307 383 955 20 1.614 48
Aragón 4.589 94 378 2 1212 0
Asturias 1.201 22 141 4 340 2
Baleares 1.560 29 215 2 264 10
Canarias 1595 137 301 30 200 12
Cantabria 1.253 44 97 1 227 0
Castilla La Mancha 9.721 51 680 3 3.058 8
Castilla y León 9.902 207 707 12 2.912 31
Catalunya 30.559 16 3.068 0 5.780 5
Ceuta 26 0 5 0 8 2
C. Valenciana 7.261 172 868 12 1.521 15
Extremadura 1.990 74 167 8 538 4
Galicia 3.631 173 395 15 692 28
Madrid 46.485 388 3.793 8 8.925 115
Melilla 77 8 7 1 4 1
Murcia 1541 181 227 23 178 4
Navarra 2.446 105 172 8 548 8
País Vasco 7.161 5 586 0 1.596 2
La Rioja 1.694 49 106 2 387 8
ESPAÑA 140.999 2.138 12.868 151 30.004 303

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.