Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 15 d’octubre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 13.318 casos positius nous de coronavirus  i registrades 140 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 15 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 921.374 casos confirmats de COVID-19 i 33.553 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 83.819 433 17.350 206,20 7.897 93,85 3.585 42,61 897 10,66
Aragón 41.895 575 5.728 434,17 3.120 236,49 2.548 193,13 843 63,90
Asturias 7.502 188 1.991 194,66 1.266 123,78 32 3,13 9 0,88
Baleares 15.697 60 1.392 121,10 686 59,68 954 83,00 268 23,32
Canarias 15.425 107 1.720 79,87 815 37,85 756 35,11 187 8,68
Cantabria 7.536 58 686 118,06 374 64,36 98 16,87 34 5,85
Castilla La Mancha 51.514 106 6.786 333,81 2.847 140,05 2.543 125,09 583 28,68
Castilla y León 59.976 349 10.043 418,54 5.103 212,67 3.325 138,57 894 37,26
Catalunya 165.445 313 20.894 272,23 10.477 136,50 7.615 99,22 2.243 29,22
Ceuta 899 12 268 316,12 140 165,14 161 189,91 44 51,90
C. Valenciana 47.622 150 5.341 106,74 2.255 45,07 2.347 46,90 562 11,23
Extremadura 13.563 302 2.673 250,35 1.472 137,87 606 56,76 203 19,01
Galicia 25.262 246 3.785 140,21 2.195 81,31 846 31,34 276 10,22
Madrid 273.615 2.292 30.048 450,94 12.981 194,81 9.776 146,71 2.537 38,07
Melilla 1.504 26 455 526,09 257 297,15 266 307,56 61 70,53
Murcia 25.224 155 5.008 335,23 2.068 138,43 2.313 154,83 617 41,30
Navarra 23.732 454 5.306 811,05 3.162 483,33 2.877 439,76 1.116 170,59
País Vasco 51.163 644 6.114 276,93 3.505 158,76 55 2,49 12 0,54
La Rioja 9.981 133 1.365 430,87 768 242,43 679 214,33 308 97,22
ESPAÑA 921.374 6.603 126.953 269,96 61.388 130,54 41.382 88,00 11.694 24,87

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 14.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 15.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 10.955 470 1.148 20 2.065 75
Aragón 5.771 274 449 14 1501 34
Asturias 1.474 90 156 2 364 13
Baleares 1.953 29 286 6 325 9
Canarias 2071 99 397 20 250 8
Cantabria 1.332 12 103 3 240 2
Castilla La Mancha 10.566 125 738 4 3.304 35
Castilla y León 12.352 669 902 33 3.297 98
Catalunya 31.917 121 3.203 4 5.895 8
Ceuta 59 7 12 1 12 1
C. Valenciana 8.521 205 993 17 1.673 25
Extremadura 2.430 87 198 10 642 20
Galicia 4.258 174 470 21 805 31
Madrid 50.237 400 3.942 7 9.876 64
Melilla 122 15 9 0 9 3
Murcia 2444 176 344 16 254 7
Navarra 3.042 163 222 15 633 24
País Vasco 8.834 26 720 2 1.974 28
La Rioja 1.944 52 132 4 434 9
ESPAÑA 160.282 3.194 14.424 199 33.553 494

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

* Dades disponibles AQUÍ.