Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 16 d’abril de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 15 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 182.816 casos confirmats de COVID.19, 19.130 morts i 74.797 curats

Taula 1: Casos de COVID-19 confirmats, totals i nous, així com desglossi per tipus de prova (PCR i test ràpids d’anticossos) dels casos confirmats acumulats i incidència acumulada (IA) en els últims 14 dies per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 15.04.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 D’ABRIL DE 2020 

  Confirmats Confirmats IA
Comunitat Autònoma Total Nous PCR Test rápid de anticossos (14 d.)
Andalucía 10.807 212 10592 215 45,58
Aragón 4.566 228 4411 155 141,44
Asturias 2.170 74 2081 89* 76,85
Baleares 1.637 31     37,67
Canarias 1.988 13 1988   25,26
Cantabria 1.845 22     99,30
Castilla La Mancha 15.151 471     367,41
Castilla y León 14.380 683     292,76
Catalunya 37.354 849     202,60
Ceuta 100 2 98 2 53,08
C. Valenciana 9.615 191     66,09
Extremadura 2.881 119 2581 300 97,78
Galicia 7.873 165     112,28
Madrid 50.694 1.168     278,22
Melilla 103 1 103   47,41
Murcia 1.598 78 1424 174 34,41
Navarra 4.348 102     254,66
País Vasco 11.790 315     202,60
La Rioja 3.916 459 3539 377 578,60
ESPAÑA 182.816 5.183   154,34

Taula 2: Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 15.04.2020).

Comunitat Autònoma Casos que han requerit hospitalización Casos que han ingressat en UCI Defuncions Sanats
Total Nuevos Total Nuevos Total Nuevos Total Nuevos
Andalucía 5.226 79 671 6 912 47 2.634 410
Aragón 2.108 102 291 9 543 29 1.087 75
Asturias 1.432 45 116 2 168 2 522 35
Baleares 872 15 152 3 131 6 918 37
Canarias 802 21 156 4 107 3 673 51
Cantabria 890 17 77 1 137 5 442 79
Castilla La Mancha 7.987 91 503 8 1.796 41 3.378 380
Castilla y León 6.449 143 307¥   1.372 35 4.725 204
Catalunya 23.680 308 2.798 9 3.855 99 17.297 646
Ceuta 9 0 4 0 4 0 41 11
C. Valenciana 4.524 59 625 37 972 27 3.702 342
Extremadura 1.186 31 110 1 359 17 649 34
Galicia 2.494 23 123¥   310 11 1.383 85
Madrid 9.653¥   1.206¥   6.877 153 28.491 1058
Melilla 43 0 3 0 2 0 27 3
Murcia 575 1 97 0 111 2 516 3
Navarra 1.752 21 124 0 261 9 845 37
País Vasco 5.863 113 478 7 956 54 5.813 385
La Rioja 1.207 25 75 0 257 11 1.654 72
ESPAÑA   19.130 551 74.797 3.947

Aclariments de les Taules 1 i 2:
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies.
Les dades de les CCAA estan en contínua revisió i certes oscil·lacions diàries poden deure’s a processos de depuració de dades i no a variacions reals esdevingudes d’un
dia a un altre.

* Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
¥ Les dades d’aquestes comunitats són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.
Font: Ministeri de Sanitat