Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 16 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 16 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 244.328 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.835 2 103 1,22 33 0,39 15 0,18 6 0,07
Aragón 5.845 2 126 9,55 43 3,26 29 2,20 7 0,53
Asturias 2.438 1 13 1,27 7 0,68 3 0,29 0 0,00
Baleares 2.163 3 50 4,35 26 2,26 20 1,74 10 0,87
Canarias 2.382 1 29 1,35 10 0,46 4 0,19 2 0,09
Cantabria 2.336 2 22 3,79 12 2,07 9 1,55 2 0,34
Castilla La Mancha 17.828 1 346 17,02 103 5,07 52 2,56 11 0,54
Castilla y León 19.365 2 363 15,13 119 4,96 37 1,54 7 0,29
Catalunya 59.944 14 1.388 18,08 587 7,65 268 3,49 50 0,65
Ceuta 163 0 8 9,44 0 0,00 2 2,36 0 0,00
C. Valenciana 11.421 0 174 3,48 72 1,44 28 0,56 8 0,16
Extremadura 2.990 2 18 1,69 12 1,12 5 0,47 0 0,00
Galicia 9.161 1 24 0,89 11 0,41 8 0,30 3 0,11
Madrid 70.675 42 1.428 21,43 528 7,92 236 3,54 50 0,75
Melilla 124 0 2 2,31 2 2,31 1 1,16 1 1,16
Murcia 1.629 0 24 1,61 4 0,27 3 0,20 1 0,07
Navarra 5.312 1 53 8,10 17 2,60 11 1,68 3 0,46
País Vasco 13.648 2 127 5,75 72 3,26 46 2,08 9 0,41
La Rioja 4.069 0 17 5,37 7 2,21 5 1,58 1 0,32
ESPAÑA 244.328 76 4.315 9,18 1.665 3,54 782 1,66 171 0,36

*Casos totals confirmats per *PCR fins al 10 de maig, i per *PCR i *IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 15.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 16.06.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.312 7 789 0 1.404 1
Aragón 2.677 4 273 0 826 1
Asturias 1.117 0 128 0 314 3
Baleares 1.171 3 169 0 209 0
Canarias 950 0 184 0 151 1
Cantabria 1.053 2 80 0 202 0
Castilla La Mancha 9.389 8 660 1 2.945 2
Castilla y León 8.727 11 622 0 1.928 3
Catalunya 29.278 9 2.982 2 5.587 3
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.804 2 742 1 1.332 1
Extremadura 1.772 0 138 0 508 1
Galicia 2.935 2 336 0 609 0
Madrid 42.255 30 3.597 2 8.691 7
Melilla 45 1 3 0 2 0
Murcia 679 0 112 0 148 0
Navarra 2.041 2 136 0 490 0
País Vasco 6.976 4 578 0 1.424 2
La Rioja 1.488 1 91 0 362 0
ESPAÑA 124.683 86 11.624 6 27.136 25

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.