Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 16 de novembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 39.273 casos positius nous de coronavirus i registrades 484 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 16 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.496.864 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 41.253 morts (Taula 2). Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 16.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 200.550 303 46.045 547,23 21.541 256,01 7.872 93,56 1.742 20,70
Aragón 68.814 266 9.668 732,82 4.027 305,24 4.233 320,85 1.154 87,47
Asturias 19.136 236 6.431 628,76 3.553 347,38 10 0,98 1 0,10
Baleares 21.988 63 2.800 243,59 1.238 107,70 1.906 165,82 549 47,76
Canarias 19.360 59 1.739 80,76 749 34,78 891 41,38 268 12,45
Cantabria 13.235 130 3.037 522,65 1.485 255,56 407 70,04 118 20,31
Castilla La Mancha 77.866 31 9.473 465,99 3.623 178,22 3.930 193,32 922 45,35
Castilla y León 108.777 5 19.006 792,07 8.127 338,69 4.603 191,83 1.197 49,88
Catalunya 283.937 359 40.652 529,65 15.445 201,23 12.785 166,58 3.485 45,41
Ceuta 2.496 7 740 872,88 269 317,30 351 414,03 75 88,47
C. Valenciana 84.029 41 14.225 284,29 4.600 91,93 4.987 99,66 802 16,03
Extremadura 26.066 106 4.997 468,01 2.111 197,71 803 75,21 246 23,04
Galicia 43.714 501 7.981 295,65 3.745 138,73 2.233 82,72 579 21,45
Madrid 333.215 247 20.691 310,52 9.279 139,25 8.046 120,75 2.504 37,58
Melilla 3.685 15 585 676,40 261 301,78 238 275,19 71 82,09
Murcia 49.720 37 10.132 678,23 4.130 276,46 4.554 304,84 1.044 69,88
Navarra 37.870 142 3.869 591,40 1.483 226,68 1.831 279,88 606 92,63
País Vasco 87.101 713 16.743 758,36 7.768 351,85 90 4,08 6 0,27
La Rioja 15.305 60 2.333 736,43 1.010 318,82 1.066 336,49 313 98,80
ESPAÑA 1.496.864 3.321 221.147 470,26 94.444 200,83 60.836 129,37 15.682 33,35

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 15.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 16.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 3.264 187
Aragón 2039 162
Asturias 732 133
Baleares 391 7
Canarias 312 7
Cantabria 279 15
Castilla La Mancha 3.574 55
Castilla y León 4.122 134
Catalunya 7.382 26
Ceuta 46 7
C. Valenciana 2.028 66
Extremadura 838 42
Galicia 1084 74
Madrid 11.082 55
Melilla 33 4
Murcia 486 40
Navarra 800 32
País Vasco 2.245 16
La Rioja 516 20
ESPAÑA 41.253 1.082

Dades disponibles AQUÍ.