Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 16 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 11.193 casos positius nous de coronavirus i registrades 239 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 16 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 614.360 casos confirmats de COVID-19 i 30.243 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 16.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 44.607 327 11.010 130,85 5.089 60,48 2.727 32,41 720 8,56
Aragón 31.467 291 4.545 344,50 2.534 192,07 977 74,05 311 23,57
Asturias 4.167 71 780 76,26 413 40,38 144 14,08 12 1,17
Baleares 11.452 18 1.565 136,15 476 41,41 493 42,89 100 8,70
Canarias 11.161 177 3.520 163,46 1.533 71,19 1.049 48,71 317 14,72
Cantabria 5.883 85 1.566 269,50 834 143,53 192 33,04 40 6,88
Castilla La Mancha 33.236 195 7.302 359,20 3.509 172,61 2.632 129,47 681 33,50
Castilla y León 37.123 292 7.302 304,31 3.559 148,32 1.990 82,93 604 25,17
Catalunya 126.234 214 12.043 156,91 4.967 64,71 4.068 53,00 975 12,70
Ceuta 427 7 126 148,63 65 76,67 58 68,41 19 22,41
C. Valenciana 33.150 55 6.130 122,51 2.445 48,86 2.005 40,07 381 7,61
Extremadura 7.618 232 2.307 216,07 1.331 124,66 553 51,79 236 22,10
Galicia 18.252 131 3.199 118,50 1.460 54,08 781 28,93 234 8,67
Madrid 178.118 1.854 42.844 642,98 21.131 317,12 4.992 74,92 1.218 18,28
Melilla 657 2 279 322,59 153 176,91 95 109,84 19 21,97
Murcia*** 11.733 3.977 266,22 1.598 106,97 1.485 99,40 258 17,27
Navarra 13.709 290 3.450 527,35 2.128 325,28 1.676 256,19 589 90,03
País Vasco 38.324 429 7.526 340,89 3.367 152,51 96 4,35 12 0,54
La Rioja 7.042 58 1.186 374,37 648 204,55 440 138,89 119 37,56
ESPAÑA 614.360 4.728 120.657 256,57 57.240 121,72 26.453 56,25 6.845 14,56

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
*** La Regió de Múrcia no ha pogut actualitzar per problemes tècnics.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 15.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 16.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 8.423 418 960 21 1.631 59
Aragón 4.601 92 379 3 1212 0
Asturias 1.205 20 141 3 340 2
Baleares 1.591 39 220 6 268 10
Canarias 1612 134 306 28 205 14
Cantabria 1.261 51 97 1 228 1
Castilla La Mancha 9.728 45 680 3 3.059 8
Castilla y León 9.931 225 711 15 2.920 37
Catalunya 30.650 61 3.073 5 5.787 7
Ceuta 26 0 5 0 9 3
C. Valenciana 7.319 185 870 11 1.531 16
Extremadura 2.004 77 168 8 540 1
Galicia 3.646 164 396 13 695 28
Madrid 46.623 380 3.795 5 8.955 124
Melilla 77 8 8 2 4 1
Murcia 1541 150 227 17 178 2
Navarra 2.471 113 173 9 549 9
País Vasco 7.194 24 589 2 1.745 37
La Rioja 1.700 46 106 2 387 7
ESPAÑA 141.603 2.232 12.904 154 30.243 366

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.