Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 16 d’octubre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 15.186 casos positius nous de coronavirus  i registrades 222 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 16 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 936.560 casos confirmats de COVID-19 i 33.775 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 16.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 86.689 497 19.039 226,27 8.291 98,54 3.951 46,96 1.068 12,69
Aragón 42.554 625 6.009 455,47 3.261 247,18 2.758 209,05 940 71,25
Asturias 7.701 198 2.114 206,69 1.344 131,40 29 2,84 7 0,68
Baleares 15.822 23 1.418 123,36 688 59,85 914 79,52 307 26,71
Canarias 15.572 138 1.666 77,37 781 36,27 760 35,29 217 10,08
Cantabria 7.621 85 733 126,14 429 73,83 124 21,34 55 9,47
Castilla La Mancha 52.336 161 6.978 343,26 2.891 142,21 2.647 130,21 645 31,73
Castilla y León 60.687 61 9.904 412,74 4.647 193,66 3.401 141,74 942 39,26
Catalunya 168.208 275 22.115 288,14 10.846 141,31 7.877 102,63 2.234 29,11
Ceuta 923 23 276 325,56 133 156,88 165 194,63 39 46,00
C. Valenciana 48.524 122 5.759 115,09 2.498 49,92 2.603 52,02 677 13,53
Extremadura 13.863 293 2.798 262,06 1.551 145,26 634 59,38 212 19,86
Galicia 25.617 349 3.931 145,62 2.093 77,53 868 32,15 283 10,48
Madrid 276.790 2.149 30.110 451,87 13.024 195,46 9.295 139,49 2.230 33,47
Melilla 1.554 29 475 549,22 254 293,69 271 313,34 59 68,22
Murcia 25.665 89 5.034 336,97 2.093 140,10 2.369 158,58 659 44,11
Navarra 24.312 523 5.542 847,12 3.260 498,31 3.079 470,64 1.216 185,87
País Vasco 51.986 805 6.544 296,41 3.874 175,47 79 3,58 18 0,82
La Rioja 10.136 146 1.436 453,29 833 262,94 722 227,91 326 102,90
ESPAÑA 936.560 6.591 131.881 280,44 62.791 133,52 42.546 90,47 12.134 25,80

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 15.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 16.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 11.120 519 1.161 23 2.094 87
Aragón 5.828 290 456 15 1508 33
Asturias 1.498 101 156 2 365 11
Baleares 1.963 33 286 6 327 11
Canarias 2084 87 398 17 251 9
Cantabria 1.334 13 103 3 242 4
Castilla La Mancha 10.604 136 744 8 3.322 40
Castilla y León 12.291 553 915 34 3.307 94
Catalunya 31.980 144 3.207 6 5.909 7
Ceuta 61 8 12 1 12 1
C. Valenciana 8.606 243 997 18 1.680 29
Extremadura 2.446 94 199 8 646 18
Galicia 4.287 175 473 20 812 35
Madrid 50.476 459 3.959 14 9.979 129
Melilla 127 16 10 1 10 4
Murcia 2483 185 352 20 257 4
Navarra 3.065 157 224 14 639 24
País Vasco 8.910 27 725 0 1.979 25
La Rioja 1.957 58 133 4 436 10
ESPAÑA 161.120 3.298 14.510 214 33.775 575

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

* Dades disponibles AQUÍ.