Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 17 d’abril de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 16 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 188.068 casos confirmats de COVID.19, 19.478 morts i 72.963 curats

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats, totals i nous, així com desglossi per tipus de prova (PCR i test ràpids d’anticossos) dels casos confirmats acumulats i
incidència acumulada (IA) en els últims 14 dies per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 16.04.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 D’ABRIL DE 2020 

  Confirmats Confirmats IA
Comunitat Autònoma Total Nous PCR Test rápid de anticossos (14 d.)
Andalucía 11.053 246 10672 381 43,72
Aragón 4.664 98 4489 175 134,54
Asturias 2.230 60 2124 54* 77,92
Baleares 1.668 31     35,76
Canarias 2.009 21 2009   24,10
Cantabria 1.884 39     96,89
Castilla La Mancha 15.997 846     367,66
Castilla y León 14.903 523     292,89
Catalunya** 38.316 962     193,56
Ceuta 101 1 98 3 46,00
C. Valenciana 9.869 254 9486 297* 64,85
Extremadura 3.019 138 2656 363 105,46
Galicia 8.013 140     103,50
Madrid 51.993 1.299     267,21
Melilla 104 1     39,31
Murcia 1.625 27 1423 202 32,13
Navarra 4.433 85     244,11
País Vasco 12.089 299     193,04
La Rioja 4.098 182 3547 551 591,54
ESPAÑA 188.068 5.252   149,61

Astúries a més ha notificat 52 casos i la Comunitat Valenciana 86 casos diagnosticats per tècniques d’ELISA.
S’han actualitzat les dades de Catalunya que han estat validats per les autoritats de Salut Pública de Catalunya (Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències
de Salut Pública). Les variacions derivades d’aquesta actualització seran corregides en els pròxims dies.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 17.04.2020 (dades consolidades a les 21.00
hores del 16.04.2020).

Comunitat Autònoma Casos que han requerit hospitalizació Casos que han ingressat en UCI Defuncions Sanats
Total Nous Total Nous Total Noves Total Nous
Andalucía 5.298 72 675 4 940 28 2.790 156
Aragón 2.151 43 240   562 19 1.132 45
Asturias 1.474 42 118 2 174 6 545 23
Baleares 905 33 152 0 134 3 938 20
Canarias 811 9 159 3 111 4 730 57
Cantabria 903 13 78 1 144 7 510 68
Castilla La Mancha 8.018 31 511 8 1.852 56 3.600 222
Castilla y León 6.518 69 297¥   1.401 29 4.924 199
Catalunya 21.242   2.305   3.752 134 12.787 826
Ceuta 9 0 4 0 4 0 44 3
C. Valenciana 4.605 81 632 7 999 27 4.024 322
Extremadura 1.212 26 110 0 372 13 707 58
Galicia 2.535 41 117¥   320 10 1.456 73
Madrid 9.141¥   1.154¥   7.007 130 29.436 945
Melilla 44   3 0 2 0 30 3
Murcia 585 10 99 2 112 1 545 29
Navarra 1.781 29 124 0 338 77 892 47
País Vasco 5.939 76 484 6 992 36 6.144 331
La Rioja 1.226 19 76 1 262 5 1.729 75
ESPAÑA   19.478 585 72.963 3.502

Aclariments de les Taules 1 i 2:
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies.
Les dades de les CCAA estan en contínua revisió i certes oscil·lacions diàries poden deure’s a processos de depuració de dades i no a variacions reals esdevingudes d’un dia a un altre.
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
S’han actualitzat les dades de Catalunya que han estat validats per les autoritats de Salut Pública de Catalunya (Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut
Pública). Les variacions derivades d’aquesta actualització seran corregides en els pròxims dies.
**Aragó ha informat d’un ajust en les dades d’UCI pel que no s’ha pogut calcular l’increment enfront de dies previs.
¥ Les dades d’aquestes comunitats són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.
Font: Ministeri de Sanitat