Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 17 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 16.269 casos positius nous de coronavirus registrats durant el cap de setmana, i 29 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 17 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 359.082 casos confirmats de COVID-19 i 28.646 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 16.08.2020#

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 20.468 203 4.679 55,61 2.739 32,55 1.582 18,80 551 6,55
Aragón 21.847 389 6.811 516,26 3.179 240,96 1.305 98,92 441 33,43
Asturias 2.861 18 308 30,11 160 15,64 98 9,58 34 3,32
Baleares 4.448 2 1.666 144,94 701 60,99 841 73,16 167 14,53
Canarias 3.690 78 1.001 46,48 731 33,95 613 28,47 282 13,10
Cantabria 3.119 48 587 101,02 373 64,19 258 44,40 89 15,32
Castilla La Mancha 20.214 9 1.350 66,41 775 38,12 671 33,01 219 10,77
Castilla y León 23.132 29 2.501 104,23 1.156 48,18 567 23,63 163 6,79
Catalunya 94.702 129 11.567 150,71 5.676 73,95 3.806 49,59 1.015 13,22
Ceuta 183 5 17 20,05 16 18,87 15 17,69 12 14,15
C. Valenciana 17.492 21 3.289 65,73 1.587 31,72 1.124 22,46 253 5,06
Extremadura 3.882 27 436 40,84 269 25,19 132 12,36 57 5,34
Galicia 11.171 92 1.361 50,42 889 32,93 256 9,48 69 2,56
Madrid 93.359 324 15.554 233,42 9.430 141,52 5.216 78,28 1.452 21,79
Melilla 204 4 65 75,16 42 48,56 25 28,91 12 13,87
Murcia 3.580 15 1.025 68,61 535 35,81 494 33,07 144 9,64
Navarra 8.211 60 1.337 204,37 703 107,46 658 100,58 230 35,16
País Vasco 21.915 344 5.209 235,94 3.036 137,51 189 8,56 10 0,45
La Rioja 4.604 36 399 125,95 332 104,80 222 70,08 127 40,09
ESPAÑA 359.082 1.833 59.162 125,81 32.329 68,75 18.072 38,43 5.327 11,33

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 16.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 17.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total* Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.724 125 826 10 1.452 6
Aragón 3.758 142 324 4 993 2
Asturias 1.127 5 130 0 334 0
Baleares 1.240 25 178 4 225 0
Canarias 1036 47 194 6 166 2
Cantabria 1.116 25 86 1 220 1
Castilla La Mancha 9.508 1 672 1 3.038 2
Castilla y León 8.997 54 642 3 2.808 6
Catalunya 29.918 49 3.028 4 5.710 1
Ceuta 17 2 4 0 4 0
C. Valenciana 6.196 102 766 5 1.443 2
Extremadura 1.811 13 143 0 523 2
Galicia 3.060 61 347 6 625 3
Madrid 43.575 291 3.679 5 8.488 23
Melilla 49 0 3 0 2 0
Murcia 808 29 125 1 151 2
Navarra 2.151 34 147 5 532 2
País Vasco 7.102 6 583 1 1.566 0
La Rioja 1.502 5 91 0 366 0
ESPAÑA 129.695 1.016 11.968 56 28.646 54

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.