Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 17 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 17 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 244.683 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 16.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.839 3 91 1,08 28 0,33 17 0,20 6 0,07
Aragón 5.850 5 110 8,34 33 2,50 24 1,82 5 0,38
Asturias 2.436 0 11 1,08 5 0,49 3 0,29 0 0,00
Baleares 2.165 0 45 3,91 27 2,35 18 1,57 8 0,70
Canarias 2.382 0 25 1,16 11 0,51 3 0,14 1 0,05
Cantabria 2.338 2 22 3,79 14 2,41 8 1,38 2 0,34
Castilla La Mancha 17.845 6 325 15,99 81 3,98 54 2,66 13 0,64
Castilla y León 19.407 24 367 15,29 129 5,38 39 1,63 10 0,42
Catalunya 60.030 23 1.360 17,72 538 7,01 243 3,17 43 0,56
Ceuta 163 0 7 8,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.431 3 163 3,26 62 1,24 23 0,46 7 0,14
Extremadura 2.992 1 19 1,78 10 0,94 2 0,19 0 0,00
Galicia 9.164 1 24 0,89 9 0,33 9 0,33 3 0,11
Madrid 70.799 65 1.378 20,68 534 8,01 228 3,42 46 0,69
Melilla 124 0 2 2,31 2 2,31 1 1,16 0 0,00
Murcia 1.631 1 22 1,47 4 0,27 4 0,27 1 0,07
Navarra 5.359 6 57 8,71 18 2,75 11 1,68 2 0,31
País Vasco 13.658 0 128 5,80 66 2,99 42 1,90 7 0,32
La Rioja 4.070 1 17 5,37 7 2,21 6 1,89 0 0,00
ESPAÑA 244.683 141 4.173 8,87 1.578 3,36 735 1,56 154 0,33

*Casos totals confirmats per *PCR fins al 10 de maig, i per *PCR i *IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 16.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 17.06.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.314 8 789 0 1.404 3
Aragón 2.679 3 273 0 826 1
Asturias 1.117 0 129 0 314 2
Baleares 1.171 3 169 0 209 0
Canarias 950 0 184 0 151 1
Cantabria 1.053 2 80 0 202 0
Castilla La Mancha 9.391 7 660 1 2.945 1
Castilla y León 8.735 15 624 2 1.928 4
Catalunya 29.284 14 2.983 3 5.587 5
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.806 2 743 1 1.332 2
Extremadura 1.772 0 138 0 508 1
Galicia 2.935 2 336 0 609 1
Madrid 42.269 32 3.598 3 8.691 7
Melilla 45 1 3 0 2 0
Murcia 679 0 112 0 148 0
Navarra 2.045 2 136 0 490 0
País Vasco 6.985 4 578 0 1.424 2
La Rioja 1.488 2 91 0 362 0
ESPAÑA 124.732 97 11.630 10 27.136 30

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.