Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 17 de maig de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 16 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 230.698 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 27.563 morts 144.446 infeccions resoltes.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies. Espanya a 16.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 15.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 DE MAIG DE 2020 

Confirmados por PCR
CCAA Total Nous Increment
confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.450 30 0,24% 3,70
Aragón 5.478 22 0,40% 23,80
Asturias 2.366 0 0,00% 5,28
Baleares 1.991 9 0,45% 7,39
Canarias 2.289 5 0,22% 3,16
Cantabria 2.268 3 0,13% 10,84
Castilla La Mancha 16.618 31 0,19% 29,56
Castilla y León 18.470 101 0,55% 49,47
Catalunya* 55.824 116 0,21% 37,16
Ceuta 116 0 0,00% 17,69
C. Valenciana 10.893 43 0,40% 9,13
Extremadura 2.947 3 0,10% 9,65
Galicia 9.051 10 0,11% 7,93
Madrid** 66.338 6 0,01% 38,18
Melilla 121 2 1,68% 4,62
Murcia 1.551 9 0,58% 3,95
Navarra 5.148 11 0,21% 37,60
País Vasco*** 13.407 16 0,12% 16,71
La Rioja 4.024 4 0,10% 22,73
ESPAÑA 231.350 421 0,18% 20,45

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
Catalunya ha notificat a més dels 123 casos nous, 98 casos antics. La sèrie de casos s’està revisant.
*La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
País Basc ha notificat a més dels 16 casos nous, 100 casos antics. La sèrie de casos s’està revisant.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 16.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 15.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 6.174 13 760 2 1.358 3
Aragón 2.655 7 266 0 838 0
Asturias 2.311 21 153 1 315 2
Baleares 1.136 2 170 1 218 2
Canarias 939 0 178 0 151 0
Cantabria 1.033 1 79 0 207 1
Castilla La Mancha 9.054 27 637 1 2.893 10
Castilla y León 8.690 41 550 1 1.946 6
Catalunya 29.449 110 3.062 13 5.944 29
Ceuta 11 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.454 19 723 1 1.366 1
Extremadura 1.775 3 110 1 500 3
Galicia 2.926 3 332 0 606 2
Madrid 42.227 70 3.584 7 8.847 21
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 676 0 112 0 144 0
Navarra 2.045 0 136 0 503 2
País Vasco 7.015 4 578 0 1.459 4
La Rioja 1.496 6 91 0 349 1
ESPAÑA 125.110 327 11.528 28 27.650 87

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
El total de pacients en hospitalitzats i en UCI pot variar respecte a dies previs pel fet que algunes Comunitats Autònomes estan depurant les seves dades.
*Galícia ha notificat i corregit una errata de les dades del dia d’ahir. Els casos nous en hospitalitzats han estat calculats a partir de les dades actualitzades.