Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 17 de novembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 13.159 casos positius nous de coronavirus i registrades 435 defuncionsmés que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 17 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.510.023 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 41.688 morts (Taula 2). Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 17.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 202.491 332 46.227 549,39 19.720 234,36 7.615 90,50 1.547 18,39
Aragón 69.196 370 9.424 714,32 3.754 284,55 4.011 304,03 1.056 80,04
Asturias 19.414 274 6.463 631,89 3.536 345,72 13 1,27 0 0,00
Baleares 22.204 99 2.843 247,33 1.244 108,22 1.773 154,25 522 45,41
Canarias 19.456 64 1.774 82,38 770 35,76 862 40,03 265 12,31
Cantabria 13.473 238 3.059 526,44 1.502 258,49 408 70,21 115 19,79
Castilla La Mancha 78.735 90 9.538 469,19 3.783 186,09 3.856 189,68 911 44,81
Castilla y León 109.973 9 19.156 798,32 8.086 336,98 4.628 192,87 1.176 49,01
Catalunya 285.993 1.407 37.658 490,64 13.967 181,98 11.447 149,14 2.870 37,39
Ceuta 2.533 35 703 829,23 247 291,35 334 393,97 80 94,37
C. Valenciana 85.879 66 14.784 295,46 5.164 103,20 4.826 96,45 752 15,03
Extremadura 26.312 179 4.881 457,15 1.956 183,20 958 89,72 288 26,97
Galicia 44.182 441 7.971 295,28 3.753 139,03 2.311 85,61 682 25,26
Madrid 334.655 1.255 21.606 324,25 9.592 143,95 8.142 122,19 2.387 35,82
Melilla 3.728 17 553 639,40 241 278,65 223 257,84 56 64,75
Murcia 50.298 48 10.045 672,40 3.842 257,18 4.232 283,29 933 62,45
Navarra 38.011 138 3.557 543,71 1.390 212,47 1.690 258,33 542 82,85
País Vasco 88.109 766 16.541 749,22 7.438 336,90 84 3,80 5 0,23
La Rioja 15.381 69 2.294 724,12 968 305,56 979 309,03 248 78,28
ESPAÑA 1.510.023 5.897 219.077 465,86 90.953 193,41 58.392 124,17 14.435 30,70

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 16.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 17.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 3.354 202
Aragón 2067 174
Asturias 739 121
Baleares 397 13
Canarias 318 11
Cantabria 282 15
Castilla La Mancha 3.584 51
Castilla y León 4.188 161
Catalunya 7.410 42
Ceuta 46 5
C. Valenciana 2.055 76
Extremadura 850 45
Galicia 1101 79
Madrid 11.111 68
Melilla 34 5
Murcia 501 42
Navarra 803 32
País Vasco 2.331 84
La Rioja 517 21
ESPAÑA 41.688 1.247

Dades disponibles AQUÍ.