Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 17 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 11.291 casos positius nous de coronavirus i registrades 162 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 17 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 625.651 casos confirmats de COVID-19 i 30.405 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 17.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 45.989 521 11.342 134,80 5.260 62,51 2.906 34,54 769 9,14
Aragón 31.838 318 4.720 357,77 2.518 190,86 1.736 131,59 521 39,49
Asturias 4.247 80 797 77,92 468 45,76 133 13,00 5 0,49
Baleares 11.737 7 1.600 139,20 573 49,85 618 53,76 193 16,79
Canarias 11.310 141 3.331 154,69 1.414 65,66 994 46,16 296 13,75
Cantabria 6.005 122 1.586 272,94 784 134,92 174 29,94 29 4,99
Castilla La Mancha 33.956 183 7.352 361,66 3.570 175,61 2.665 131,10 654 32,17
Castilla y León 37.997 54 7.380 307,56 3.478 144,94 2.020 84,18 629 26,21
Catalunya 127.544 110 12.195 158,89 5.078 66,16 4.040 52,64 994 12,95
Ceuta 430 3 125 147,45 64 75,49 55 64,88 18 21,23
C. Valenciana 33.831 78 5.994 119,79 2.339 46,74 2.056 41,09 375 7,49
Extremadura 7.883 268 2.440 228,53 1.423 133,28 563 52,73 233 21,82
Galicia 18.487 107 3.182 117,87 1.468 54,38 789 29,23 247 9,15
Madrid 181.959 1.613 43.939 659,41 20.987 314,96 5.029 75,47 1.185 17,78
Melilla 660 3 266 307,56 113 130,66 75 86,72 16 18,50
Murcia*** 11.733 0 3.544 237,23 1.192 79,79 1.261 84,41 154 10,31
Navarra 13.936 221 3.555 543,40 2.012 307,54 1.675 256,03 543 83,00
País Vasco 38.896 551 7.508 340,07 3.313 150,06 97 4,39 15 0,68
La Rioja 7.213 161 1.298 409,72 731 230,75 498 157,20 168 53,03
ESPAÑA 625.651 4.541 122.154 259,76 56.785 120,75 27.384 58,23 7.044 14,98

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
*** La Regió de Múrcia no ha pogut actualitzar per problemes tècnics.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 16.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 17.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 8.562 455 966 23 1.656 64
Aragón 4.863 201 396 9 1302 40
Asturias 1.209 19 142 3 341 3
Baleares 1.614 42 223 8 269 9
Canarias 1634 136 308 26 207 16
Cantabria 1.262 49 97 1 228 1
Castilla La Mancha 9.752 50 680 3 3.062 11
Castilla y León 9.986 219 714 14 2.925 34
Catalunya 30.719 96 3.078 8 5.796 7
Ceuta 27 1 6 1 9 2
C. Valenciana 7.387 192 877 13 1.534 16
Extremadura 2.019 81 167 7 540 1
Galicia 3.679 163 398 11 698 24
Madrid 46.510 359 3.777 4 8.970 138
Melilla 77 3 8 2 4 1
Murcia 1541 110 227 10 178 1
Navarra 2.490 114 177 13 550 9
País Vasco 7.203 15 589 1 1.745 33
La Rioja 1.718 52 107 3 391 9
ESPAÑA 142.252 2.357 12.937 160 30.405 419

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.