Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 18 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 5.114 casos positius nous de coronavirus i registrades 24 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 18 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 364.196 casos confirmats de COVID-19 i 28.670 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 17.08.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 20.918 202 4.942 58,73 2.934 34,87 1.647 19,57 512 6,08
Aragón 22.269 374 6.815 516,57 3.126 236,95 1.240 93,99 371 28,12
Asturias 2.880 20 321 31,38 165 16,13 100 9,78 34 3,32
Baleares 4.686 0 1.818 158,16 720 62,64 882 76,73 162 14,09
Canarias 3.781 86 1.083 50,29 735 34,13 660 30,65 268 12,45
Cantabria 3.138 19 571 98,27 379 65,22 288 49,56 101 17,38
Castilla La Mancha 20.397 29 1.488 73,20 860 42,30 734 36,11 219 10,77
Castilla y León 23.720 25 3.028 126,19 1.579 65,80 663 27,63 229 9,54
Catalunya 95.123 69 11.158 145,38 5.166 67,31 3.610 47,03 798 10,40
Ceuta 192 8 26 30,67 24 28,31 19 22,41 15 17,69
C. Valenciana 17.881 46 3.491 69,77 1.717 34,31 1.246 24,90 303 6,06
Extremadura 3.933 32 480 44,96 308 28,85 138 12,92 62 5,81
Galicia 11.311 124 1.457 53,97 932 34,52 111 4,11 22 0,81
Madrid 94.978 704 16.757 251,48 10.379 155,76 5.001 75,05 1.158 17,38
Melilla 204 0 64 74,00 30 34,69 21 24,28 9 10,41
Murcia 3.664 5 1.070 71,62 573 38,36 480 32,13 116 7,76
Navarra 8.259 49 1.328 202,99 711 108,68 603 92,17 180 27,51
País Vasco 22.199 282 5.313 240,65 3.071 139,10 150 6,79 6 0,27
La Rioja 4.663 54 452 142,68 360 113,64 240 75,76 113 35,67
ESPAÑA 364.196 2.128 61.662 131,12 33.769 71,81 17.833 37,92 4.678 9,95

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 17.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 18.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total* Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.758 144 832 16 1.455 9
Aragón 3.775 139 324 3 994 3
Asturias 1.128 4 130 0 334 0
Baleares 1.245 24 179 5 226 1
Canarias 1051 58 196 7 166 2
Cantabria 1.118 24 86 0 220 1
Castilla La Mancha 9.508 0 672 1 3.038 2
Castilla y León 9.043 84 645 6 2.808 6
Catalunya 29.944 42 3.028 1 5.712 3
Ceuta 17 1 4 0 4 0
C. Valenciana 6.243 118 772 8 1.444 2
Extremadura 1.812 14 143 0 523 2
Galicia 3.072 61 348 7 625 3
Madrid 43.674 308 3.682 5 8.503 25
Melilla 49 0 3 0 2 0
Murcia 817 35 126 2 151 2
Navarra 2.156 33 148 4 532 1
País Vasco 7.102 1 583 0 1.566 0
La Rioja 1.503 6 91 0 367 1
ESPAÑA 130.015 1.096 11.992 65 28.670 63

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.