Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 18 de febrer de 2021

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 14.515 nous casos positius de coronavirus, i registrades 388 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 18 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.121.687 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 66.704 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 18.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 466.308 313 31.554 375,01 9.979 118,60 7.292 86,66 952 11,31
Aragón 105.017 255 4.717 357,54 1.793 135,91 2.170 164,48 620 46,99
Asturias 41.983 188 3.423 334,67 1.286 125,73 244 23,86 74 7,24
Baleares 55.467 50 1.636 142,33 664 57,77 1.266 110,14 397 34,54
Canarias 39.081 136 2.550 118,42 1.141 52,99 1.200 55,73 385 17,88
Cantabria 24.109 52 1.119 192,57 471 81,06 570 98,09 192 33,04
Castilla La Mancha 166.411 59 5.600 275,47 1.505 74,03 1.869 91,94 375 18,45
Castilla y León 203.135 394 9.020 375,90 3.054 127,27 4.618 192,45 1.280 53,34
Catalunya 558.047 154 20.188 263,03 7.561 98,51 9.565 124,62 2.852 37,16
Ceuta 4.467 18 352 415,21 172 202,89 238 280,74 81 95,54
C. Valenciana 371.599 163 17.230 344,34 4.627 92,47 5.866 117,23 1.242 24,82
Extremadura 68.609 44 1.705 159,69 535 50,11 492 46,08 108 10,12
Galicia 109.168 145 7.726 286,20 2.617 96,94 2.931 108,58 736 27,26
Madrid 570.874 1.662 30.436 456,76 11.921 178,90 9.239 138,65 2.197 32,97
Melilla 6.732 18 456 527,25 186 215,06 223 257,84 55 63,59
Murcia 105.196 81 3.099 207,44 1.061 71,02 1.370 91,71 369 24,70
Navarra 50.727 78 1.404 214,61 493 75,36 702 107,30 211 32,25
País Vasco 147.463 475 7.872 356,56 3.195 144,72 92 4,17 4 0,18
La Rioja 27.294 38 778 245,58 254 80,18 349 110,16 84 26,52
ESPAÑA 3.121.687 4.323 150.865 320,81 52.515 111,67 50.296 106,95 12.214 25,97

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 17.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 18.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 7.878 228
Aragón 3.194 69
Asturias 1.681 49
Baleares 677 14
Canarias 571 15
Cantabria 490 7
Castilla La Mancha 5.476 86
Castilla y León 6.203 94
Catalunya 10.089 58
Ceuta 77 2
C. Valenciana 6.214 212
Extremadura 1.675 41
Galicia 2.129 89
Madrid 13.461 68
Melilla 64 3
Murcia 1.379 58
Navarra 1.083 11
País Vasco 3.651 46
La Rioja 712 18
ESPAÑA 66.704 1.168