Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 18 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 18 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 245.268 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 17.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.844 6 82 0,97 30 0,36 15 0,18 4 0,05
Aragón 5.855 5 112 8,49 30 2,27 20 1,52 4 0,30
Asturias 2.435 0 10 0,98 4 0,39 3 0,29 0 0,00
Baleares 2.167 2 43 3,74 25 2,17 16 1,39 6 0,52
Canarias 2.398 14 36 1,67 25 1,16 3 0,14 1 0,05
Cantabria 2.341 3 25 4,30 14 2,41 9 1,55 2 0,34
Castilla La Mancha 17.894 5 302 14,86 78 3,84 58 2,85 12 0,59
Castilla y León 19.434 2 341 14,21 120 5,00 40 1,67 12 0,50
Catalunya 60.340 16 1.434 18,68 506 6,59 224 2,92 37 0,48
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.441 4 162 3,24 58 1,16 23 0,46 7 0,14
Extremadura 2.999 7 26 2,44 16 1,50 3 0,28 1 0,09
Galicia 9.164 2 23 0,85 9 0,33 9 0,33 4 0,15
Madrid 70.934 69 1.302 19,54 541 8,12 221 3,32 46 0,69
Melilla 124 0 2 2,31 2 2,31 1 1,16 0 0,00
Murcia 1.631 0 16 1,07 3 0,20 4 0,27 0 0,00
Navarra 5.364 5 58 8,87 19 2,90 10 1,53 3 0,46
País Vasco 13.670 3 135 6,11 66 2,99 38 1,72 4 0,18
La Rioja 4.070 0 16 5,05 7 2,21 4 1,26 0 0,00
ESPAÑA 245.268 143 4.125 8,77 1.553 3,30 701 1,49 143 0,30

*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 17.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 18.06.2020 ).

CCAA Casos que han requerit

hospitalizació

Casos que han

ingressat en UCI

Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.314 7 789 0 1.404 1
Aragón 2.680 4 273 0 826 1
Asturias 1.117 0 129 0 314 1
Baleares 1.170 2 169 0 209 0
Canarias 950 0 184 0 151 0
Cantabria 1.053 2 80 0 202 0
Castilla La Mancha 9.393 5 660 1 2.945 2
Castilla y León 8.742 12 624 2 1.928 13
Catalunya 29.301 11 2.983 2 5.587 3
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.804 2 742 1 1.332 3
Extremadura 1.772 0 138 0 508 0
Galicia 2.935 2 336 0 609 0
Madrid 42.289 34 3.599 3 8.691 25
Melilla 45 1 3 0 2 0
Murcia 679 0 112 0 148 0
Navarra 2.045 2 136 0 490 0
País Vasco 6.988 5 578 0 1.424 3
La Rioja 1.488 0 91 0 362 0
ESPAÑA 124.779 89 11.630 9 27.136 52

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.