Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 18 de novembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 15.318 casos positius nous de coronavirus i registrades 351 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 18 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.525.341 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 42.039 morts (Taula 2). Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 18.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 205.359 572 45.164 536,76 18.188 216,16 7.287 86,60 1.494 17,76
Aragón 69.665 441 9.073 687,72 3.408 258,32 3.784 286,82 1.082 82,01
Asturias 19.869 400 6.628 648,03 3.470 339,26 108 10,56 78 7,63
Baleares 22.408 80 2.758 239,94 1.216 105,79 1.688 146,85 526 45,76
Canarias 19.605 133 1.789 83,08 792 36,78 814 37,80 248 11,52
Cantabria 13.750 277 3.100 533,49 1.526 262,62 405 69,70 113 19,45
Castilla La Mancha 79.579 138 9.464 465,55 3.744 184,17 3.854 189,58 985 48,45
Castilla y León 111.281 27 19.204 800,32 7.552 314,73 4.516 188,20 1.198 49,93
Catalunya 288.067 1.142 34.608 450,91 12.537 163,34 11.368 148,11 3.167 41,26
Ceuta 2.584 43 673 793,85 234 276,02 322 379,82 85 100,26
C. Valenciana 87.787 207 14.972 299,21 5.451 108,94 4.912 98,17 945 18,89
Extremadura 26.614 252 4.827 452,09 1.812 169,71 1.025 96,00 293 27,44
Galicia 44.755 545 7.903 292,76 3.838 142,17 2.336 86,53 689 25,52
Madrid 336.384 1.395 20.824 312,51 9.185 137,84 8.394 125,97 2.563 38,46
Melilla 3.764 24 514 594,31 219 253,22 209 241,65 53 61,28
Murcia 50.838 227 9.488 635,12 3.457 231,41 4.026 269,50 939 62,86
Navarra 38.179 158 3.372 515,43 1.294 197,79 1.576 240,90 535 81,78
País Vasco 89.344 910 16.251 736,08 7.169 324,72 113 5,12 15 0,68
La Rioja 15.509 119 2.216 699,50 900 284,09 936 295,46 251 79,23
ESPAÑA 1.525.341 7.090 212.828 452,57 85.992 182,86 57.673 122,64 15.259 32,45

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 17.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 18.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 3.424 234
Aragón 2106 174
Asturias 755 119
Baleares 397 11
Canarias 319 10
Cantabria 291 16
Castilla La Mancha 3.597 57
Castilla y León 4.237 178
Catalunya 7.426 38
Ceuta 45 3
C. Valenciana 2.108 107
Extremadura 860 52
Galicia 1108 76
Madrid 11.158 98
Melilla 34 5
Murcia 512 48
Navarra 810 30
País Vasco 2.331 70
La Rioja 521 20
ESPAÑA 42.039 1.346

Dades disponibles AQUÍ.