Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 18 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 14.389 casos positius nous de coronavirus i registrades 90 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 18 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 640.040 casos confirmats de COVID-19 i 30.495 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 18.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 47.612 430 11.900 141,43 5.407 64,26 3.097 36,81 850 10,10
Aragón 32.266 419 4.779 362,24 2.555 193,66 1.696 128,55 452 34,26
Asturias 4.340 93 838 81,93 517 50,55 129 12,61 11 1,08
Baleares 12.059 77 1.695 147,46 720 62,64 773 67,25 297 25,84
Canarias 11.479 154 3.121 144,93 1.323 61,44 988 45,88 290 13,47
Cantabria 6.058 53 1.493 256,94 686 118,06 166 28,57 30 5,16
Castilla La Mancha 34.835 256 7.618 374,74 3.515 172,91 2.787 137,10 740 36,40
Castilla y León 38.872 78 7.648 318,73 3.507 146,15 2.194 91,43 755 31,46
Catalunya 128.901 183 12.294 160,18 5.040 65,67 4.056 52,85 976 12,72
Ceuta 441 10 131 154,52 65 76,67 59 69,59 21 24,77
C. Valenciana 34.370 75 5.923 118,37 2.207 44,11 2.090 41,77 398 7,95
Extremadura 8.166 266 2.539 237,80 1.469 137,58 601 56,29 237 22,20
Galicia 18.593 45 3.012 111,58 1.318 48,82 766 28,38 224 8,30
Madrid 187.045 1.553 45.482 682,57 21.500 322,66 4.745 71,21 1.098 16,48
Melilla 664 4 252 291,37 88 101,75 63 72,84 10 11,56
Murcia*** 13.371 136 4.883 326,86 2.419 161,93 2.014 134,82 537 35,95
Navarra 14.205 260 3.655 558,69 1.968 300,82 1.714 261,99 519 79,33
País Vasco 39.430 490 7.350 332,91 3.244 146,94 101 4,57 20 0,91
La Rioja 7.333 115 1.331 420,14 799 252,21 514 162,25 166 52,40
ESPAÑA 640.040 4.697 125.944 267,82 58.347 124,07 28.553 60,72 7.631 16,23

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 17.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 18.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 8.656 465 981 30 1.662 64
Aragón 4.877 191 396 6 1302 31
Asturias 1.219 23 143 4 341 3
Baleares 1.633 43 223 7 270 7
Canarias 1659 135 311 24 209 16
Cantabria 1.266 45 98 1 231 4
Castilla La Mancha 9.772 54 680 4 3.065 13
Castilla y León 10.070 267 719 15 2.931 37
Catalunya 30.750 91 3.079 8 5.797 5
Ceuta 27 1 6 1 9 2
C. Valenciana 7.424 186 880 16 1.541 21
Extremadura 2.034 83 168 8 544 6
Galicia 3.692 150 401 14 702 26
Madrid 46.616 369 3.778 3 8.999 144
Melilla 77 3 8 1 4 1
Murcia 1650 195 243 25 193 4
Navarra 2.514 119 177 12 553 11
País Vasco 7.256 14 580 1 1.749 28
La Rioja 1.723 51 109 5 393 9
ESPAÑA 142.915 2.485 12.980 185 30.495 432

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.