Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 19 d’abril de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 18 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 195.944 casos confirmats de COVID.19, 20.453 morts i 77.357 curats. A més s’han notificat 2.526 persones amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no la malaltia.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats, totals i nous, així com desglossi per tipus de prova (*PCR i test ràpids d’anticossos) dels casos confirmats acumulats i
incidència acumulada (IA) en els últims 14 dies per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 18.04.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 D’ABRIL DE 2020 

CCAA Confirmats COVID-19 Confirmats COVID-19 IA confirmats COVID-19 (14 d.) Asintomátics amb test de anticossos positiu* Total Positius
Total Nous PCR Test de anticossos
Andalucía 11.205 185 10.936 269 34,51 220 11.425
Aragón 4.831 70 4.608 223 121,20   4.831
Asturias 2.298 26 2.172 126 67,76   2.298
Baleares 1.773 25 1.740 33 41,76   1.773
Canarias 2.047 12 2.047   19,74   2.047
Cantabria 2.050 60 1.949 101 104,81   2.050
Castilla La Mancha 16.625 276 14.588 2.037 324,37   16.625
Castilla y León 15.621 328 14.644 977 286,39   15.621
Cataluña 40.600 657 40.448 152 189,81   40.600
Ceuta 109 1 101 8 30,67 4 113
C. Valenciana 9.937 142 9.657 280 55,02 313 10.250
Extremadura 3.136 55 2.673 463 101,99 56 3.192
Galicia 8.185 101 8.185   83,02   8.185
Madrid 54.884 1.938 53.670 1.214 259,63 1.261 56.145
Melilla 104 0 104   24,28 3 107
Murcia 1.644 6 1.438 206 27,38 9 1.653
Navarra 4.621 65 4.413 208 236,62 35 4.656
País Vasco 12.569 214 11.570 999 178,51   12.569
La Rioja 3.705 57 3.636 69 351,33 625 4.330
ESPAÑA 195.944 4.218 188.579 7.365 138,61 2.526 198.470

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies.
Les dades de les CCAA estan en contínua revisió i certes oscil·lacions diàries poden deure’s a processos de depuració de dades i no a variacions reals esdevingudes d’un dia a un altre.
S’han notificat persones amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no
la malaltia. Per al càlcul de nous casos de *COVID-19 s’han corregit les dades de dies previs separant aquests casos.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts per Comunitats Autònomes a Espanya (dades consolidades a les 21.00
hores del 18.04.2020).

CCAA Casos que han precisat hospitalizació Casos que han ingressat en UCI Defuncions Sanats
Total Nous Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 5.424 83 687 10 993 26 3.116 168
Aragón** 2.216 36 246 3 619 18 1.175 54
Asturias 1.571 51 120 1 196 9 596 21
Baleares 955 18 160 3 155 7 993 35
Canarias 825 3 162 2 119 4 789 4
Cantabria 924 13 78 0 153 4 610 76
Castilla La Mancha 8.137 44 518 4 1.963 50 3.963 125
Castilla y León 6.981 150 498 3 1.458 29 5.262 159
Cataluña 22.235 222 2.395 46 3.933 54 13.691 416
Ceuta 9 0 4 0 4 0 59 6
C. Valenciana 4.781 73 643 7 1.065 23 4.547 241
Extremadura 1.278 38 112 0 384 4 767 31
Galicia 2.590 36 112¥   346 12 ** **
Madrid 8.291¥   1.123¥   7.239 107 31.313 838
Melilla 44 0 3 0 2 0 44 14
Murcia 612 1 102 0 116 1 652 14
Navarra 1.843 14 127 0 369 15 992 38
País Vasco 6.086 56 499 9 1.062 42 6.972 416
La Rioja 1.268 19 79 1 277 5 1.816 39
ESPAÑA     20.453 410 77.357 2695

Les dades de les CCAA estan en contínua revisió i certes oscil·lacions diàries poden deure’s a processos de depuració de dades i no a variacions reals esdevingudes d’un dia a un altre.
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.”
¥ Les dades d’aquestes comunitats autònomes són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.
**Galícia ha notificat altes hospitalàries però no altes epidemiològiques pel que no s’ha pogut calcular el número de curats nous per a aquesta comunitat.
Font: Ministeri de Sanitat