Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 19 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 6.671 casos positius nous de coronavirus i registrades 127 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 19 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 370.867 casos confirmats de COVID-19 i 28.797 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 19.08.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 21.508 261 5.304 63,04 3.106 36,91 1.796 21,34 566 6,73
Aragón 22.901 466 6.736 510,58 3.296 249,83 1.726 130,83 446 33,81
Asturias 2.910 31 337 32,95 174 17,01 104 10,17 35 3,42
Baleares 4.906 0 1.894 164,77 741 64,47 909 79,08 149 12,96
Canarias 3.925 135 1.210 56,19 812 37,71 711 33,02 255 11,84
Cantabria 3.191 53 586 100,85 367 63,16 277 47,67 88 15,14
Castilla La Mancha 20.615 69 1.645 80,92 932 45,85 774 38,07 211 10,38
Castilla y León 24.012 44 3.132 130,52 1.660 69,18 694 28,92 237 9,88
Catalunya 96.139 244 11.032 143,74 5.136 66,92 3.843 50,07 970 12,64
Ceuta 195 3 29 34,21 27 31,85 22 25,95 15 17,69
C. Valenciana 18.172 64 3.493 69,81 1.757 35,11 1.290 25,78 317 6,34
Extremadura 4.019 73 546 51,14 355 33,25 164 15,36 83 7,77
Galicia 11.441 101 1.546 57,27 943 34,93 256 9,48 66 2,44
Madrid 97.185 1.535 17.873 268,23 10.487 157,38 4.853 72,83 954 14,32
Melilla 204 0 60 69,37 23 26,59 20 23,12 5 5,78
Murcia 3.796 14 1.105 73,97 580 38,82 507 33,94 131 8,77
Navarra 8.344 85 1.345 205,59 639 97,67 595 90,95 173 26,44
País Vasco 22.674 472 5.575 252,52 3.217 145,71 121 5,48 3 0,14
La Rioja 4.730 65 517 163,20 393 124,05 262 82,70 106 33,46
ESPAÑA 370.867 3.715 63.965 136,02 34.645 73,67 18.924 40,24 4.810 10,23

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 18.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 19.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total* Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.801 168 832 13 1.456 10
Aragón 3.912 251 337 11 1094 56
Asturias 1.128 3 130 0 334 0
Baleares 1.251 22 179 4 227 2
Canarias 1068 72 201 12 166 2
Cantabria 1.121 24 86 0 220 0
Castilla La Mancha 9.508 1 671 1 3.038 1
Castilla y León 9.060 89 647 8 2.808 4
Catalunya 30.001 61 3.031 2 5.718 8
Ceuta 17 1 4 0 4 0
C. Valenciana 6.264 122 773 8 1.447 5
Extremadura 1.815 14 143 0 523 1
Galicia 3.080 66 348 6 625 3
Madrid 43.790 346 3.691 10 8.518 35
Melilla 52 3 3 0 2 0
Murcia 841 52 129 5 152 2
Navarra 2.162 34 148 4 532 1
País Vasco 7.103 0 583 0 1.566 0
La Rioja 1.504 7 91 0 367 1
ESPAÑA 130.478 1.336 12.027 84 28.797 131

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.