Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 19 de febrer de 2021

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 11.435 nous casos positius de coronavirus, i registrades 397 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 19 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.133.122 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 67.101 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 19.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 468.648 312 28.924 343,75 9.314 110,69 6.367 75,67 940 11,17
Aragón 105.207 203 4.301 326,01 1.626 123,25 2.044 154,93 609 46,16
Asturias 42.168 183 3.181 311,01 1.222 119,48 245 23,95 80 7,82
Baleares 55.559 41 1.572 136,76 637 55,42 1.191 103,61 374 32,54
Canarias 39.249 162 2.499 116,05 1.058 49,13 1.199 55,68 403 18,71
Cantabria 24.183 74 1.057 181,90 485 83,47 554 95,34 170 29,26
Castilla La Mancha 166.631 48 4.877 239,91 1.291 63,51 1.658 81,56 361 17,76
Castilla y León 203.549 374 8.075 336,52 2.836 118,19 4.192 174,70 1.247 51,97
Catalunya 560.565 209 19.331 251,86 7.527 98,07 9.503 123,81 2.997 39,05

 

Ceuta 4.475 8 338 398,69 151 178,11 234 276,02 72 84,93
C. Valenciana 373.369 115 14.783 295,44 4.089 81,72 5.322 106,36 1.166 23,30
Extremadura 68.702 60 1.501 140,58 478 44,77 459 42,99 102 9,55
Galicia 109.544 138 7.114 263,53 2.442 90,46 2.788 103,28 730 27,04
Madrid 573.169 1.493 28.458 427,08 11.338 170,15 9.324 139,93 2.470 37,07
Melilla 6.751 17 424 490,25 159 183,84 213 246,28 50 57,81
Murcia 105.298 43 2.742 183,55 948 63,46 1.252 83,81 335 22,42
Navarra 50.793 65 1.242 189,85 456 69,70 679 103,79 214 32,71
País Vasco 147.956 430 7.517 340,48 3.076 139,33 117 5,30 11 0,50
La Rioja 27.306 11 661 208,65 216 68,18 287 90,59 67 21,15
ESPAÑA 3.133.122 3.986 138.597 294,72 49.349 104,94 47.628 101,28 12.398 26,36

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 18.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 19.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 7.946 201
Aragón 3.206 70
Asturias 1.705 44
Baleares 680 15
Canarias 572 13
Cantabria 500 7
Castilla La Mancha 5.507 83
Castilla y León 6.224 95
Catalunya 10.136 52
Ceuta 77 2
C. Valenciana 6.288 197
Extremadura 1.679 33
Galicia 2.133 78
Madrid 13.538 91
Melilla 65 4
Murcia 1.389 51
Navarra 1.084 8
País Vasco 3.657 41
La Rioja 715 18
ESPAÑA 67.101 1.103