Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 19 de gener de 2021

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 34.291 casos positius nous de coronavirus i registrades 404 defuncions més que el dia anterior

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 19 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.370.742 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 54.173 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 19.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7 dies
IA* IA*
Andalucía 327.415 819 31.906 379,19 3.596 42,74
Aragón 89.570 548 5.029 381,19 1.729 131,06
Asturias 31.083 270 2.097 205,03 153 14,96
Baleares 46.110 247 3.713 323,02 2.159 187,83
Canarias 32.010 296 2.066 95,94 726 33,71
Cantabria 20.520 118 1.018 175,19 369 63,50
Castilla La Mancha 127.541 142 11.453 563,39 3.115 153,23
Castilla y León 158.607 2.135 15.201 633,49 6.542 272,63
Catalunya 444.330 2.774 23.754 309,49 3.872 50,45
Ceuta 3.522 30 188 221,76 81 95,54
C. Valenciana 218.400 93 22.412 447,90 2.463 49,22
Extremadura 55.480 984 7.814 731,85 913 85,51
Galicia 77.232 1.206 8.511 315,28 2.561 94,87
Madrid 463.716 4.472 28.897 433,67 2.574 38,63
Melilla 5.235 61 342 395,44 141 163,03
Murcia 80.242 300 8.353 559,14 3.038 203,36
Navarra 45.701 239 1.505 230,05 760 116,17
País Vasco 122.092 638 4.409 199,70 17 0,77
La Rioja 21.936 206 1.893 597,54 527 166,35
ESPAÑA 2.370.742 15.578 180.561 383,96 35.336 75,14

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 18.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 19.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.600 137
Aragón 2.782 60
Asturias 1.417 27
Baleares 528 20
Canarias 484 24
Cantabria 417 11
Castilla La Mancha 4.210 45
Castilla y León 5.399 66
Catalunya 9.119 63
Ceuta 66 4
C. Valenciana 3.679 215
Extremadura 1.227 67
Galicia 1.536 86
Madrid 12.100 35
Melilla 49 3
Murcia 839 49
Navarra 992 14
País Vasco 3.117 12
La Rioja 612 14
ESPAÑA 54.173 952