Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 19 de juliol de 2021

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 61.628 nous casos positius de coronavirus, i registrades 35 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 19 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 4.161.850 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 81.119 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 19.07.202

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 DE JULIOL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 662.632 222 33.487 395,62 17.352 205,00 8.858 104,65 2.125 25,11
Aragón 138.146 558 10.137 762,53 5.870 441,56 6.312 474,80 2.447 184,07
Asturias 61.942 359 6.666 654,31 3.495 343,06 808 79,31 350 34,35
Baleares 70.924 144 6.975 595,37 3.635 310,27 5.809 495,84 2.440 208,27
Canarias 70.104 500 7.333 337,00 4.249 195,27 4.261 195,82 1.728 79,41
Cantabria 36.288 250 3.505 601,30 1.845 316,52 2.083 357,35 744 127,64
Castilla La Mancha 202.290 18 4.420 216,11 2.510 122,73 2.627 128,45 1.084 53,00
Castilla y León 262.072 739 21.471 896,52 10.326 431,16 10.911 455,59 4.123 172,16
Catalunya 769.996 2.204 96.006 1.233,93 47.670 612,69 16.579 213,08 5.256 67,55
Ceuta 6.113 9 116 137,76 87 103,32 90 106,89 52 61,76
C. Valenciana 434.864 36 24.516 484,76 12.811 253,31 10.914 215,80 2.978 58,88
Extremadura 82.878 204 4.400 413,54 2.527 237,50 1.493 140,32 724 68,05
Galicia 143.265 433 11.548 427,42 7.719 285,70 5.153 190,72 1.952 72,25
Madrid 768.874 969 31.537 465,16 20.045 295,65 7.047 103,94 2.055 30,31
Melilla 9.459 3 151 173,41 75 86,13 79 90,73 31 35,60
Murcia 119.785 75 4.200 277,92 2.498 165,29 2.914 192,82 1.207 79,87
Navarra 71.082 398 5.903 892,77 3.515 531,61 3.698 559,29 1.803 272,69
País Vasco 217.414 900 10.732 483,31 6.576 296,15 37 1,67 10 0,45
La Rioja 33.722 84 1.456 455,12 924 288,83 815 254,76 294 91,90
ESPAÑA 4.161.850 8.105 284.559 599,69 153.729 323,98 90.488 190,70 31.403 66,18

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 18.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 19.07.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.116 12 1,5%
Aragón 3.559 4 2,6%
Asturias 1.985 4 3,2%
Baleares 847 2 1,2%
Canarias 806 8 1,1%
Cantabria 571 0 1,6%
Castilla La Mancha 6.019 1 3,0%
Castilla y León 6.942 5 2,6%
Catalunya 14.764 4 1,9%
Ceuta 117 0 1,9%
C. Valenciana 7.429 2 1,7%
Extremadura 1.809 2 2,2%
Galicia 2.429 2 1,7%
Madrid 15.501 2 2,0%
Melilla 97 0 1,0%
Murcia 1.608 2 1,3%
Navarra 1.184 0 1,7%
País Vasco 4.558 0 2,1%
La Rioja 778 0 2,3%
ESPAÑA 81.119 50 1,9%