Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 19 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 19 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 245.575 casos confirmats de COVID-19 i 28.315 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 18.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.864 18 91 1,08 42 0,50 17 0,20 7 0,08
Aragón 5.880 25 115 8,72 47 3,56 30 2,27 13 0,99
Asturias 2.435 0 10 0,98 0 0,00 3 0,29 0 0,00
Baleares 2.169 0 41 3,57 21 1,83 12 1,04 4 0,35
Canarias 2.402 4 39 1,81 28 1,30 7 0,33 3 0,14
Cantabria 2.342 1 22 3,79 12 2,07 9 1,55 2 0,34
Castilla La Mancha 17.894 0 260 12,79 67 3,30 47 2,31 12 0,59
Castilla y León 19.466 6 338 14,09 127 5,29 46 1,92 16 0,67
Catalunya 60.450 32 1.380 17,98 493 6,42 232 3,02 55 0,72
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.451 5 153 3,06 53 1,06 22 0,44 6 0,12
Extremadura 3.000 1 24 2,25 15 1,40 1 0,09 1 0,09
Galicia 9.169 3 25 0,93 11 0,41 9 0,33 4 0,15
Madrid 71.007 44 1.234 18,52 501 7,52 223 3,35 55 0,83
Melilla 124 0 2 2,31 2 2,31 1 1,16 0 0,00
Murcia 1.638 4 21 1,41 10 0,67 7 0,47 3 0,20
Navarra 5.370 7 55 8,41 22 3,36 14 2,14 7 1,07
País Vasco 13.679 2 142 6,43 63 2,85 34 1,54 4 0,18
La Rioja 4.072 2 15 4,73 6 1,89 4 1,26 0 0,00
ESPAÑA 245.575 154 3.967 8,44 1.520 3,23 718 1,53 192 0,41

#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
*Casos totals confirmats per *PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 18.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 19.06.2020).

CCAA Casos que han requerit

hospitalizació

Casos que han

ingressat en UCI

Defuncions
Total* Amb data d’ingrés en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI en els últims 7 dies
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.314 5 789 0 1.426 2
Aragón 2.682 5 273 0 911 2
Asturias 1.117 0 129 0 333 1
Baleares 1.170 1 169 0 224 0
Canarias 953 2 185 1 162 0
Cantabria 1.053 1 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.393 4 660 0 3.022 2
Castilla y León 8.748 15 625 3 2.775 9
Catalunya 29.303 13 2.983 2 5.662 3
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.806 2 742 0 1.430 2
Extremadura 1.772 0 138 0 519 0
Galicia 2.936 4 336 0 619 0
Madrid 42.300 36 3.600 2 8.416 17
Melilla 45 1 3 0 2 0
Murcia 679 0 112 0 147 0
Navarra 2.044 3 136 0 528 0
País Vasco 6.989 5 578 0 1.554 2
La Rioja 1.488 0 91 0 365 0
ESPAÑA 124.806 97 11.633 8 28.315 40

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
* S’ha realitzat la validació dels casos i corregit la sèrie històrica.