Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 19 de novembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 16.233 casos positius nous de coronavirus i registrades 262 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 19 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.541.574 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 42.291 morts (Taula 2). Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 19.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 208.674 490 43.705 519,42 17.017 202,24 7.002 83,22 1.416 16,83
Aragón 70.209 531 8.556 648,53 3.242 245,74 3.600 272,87 1.053 79,82
Asturias 20.321 455 6.644 649,59 3.309 323,52 110 10,75 69 6,75
Baleares 22.581 84 2.684 233,50 1.208 105,09 1.602 139,37 527 45,85
Canarias 19.753 115 1.780 82,66 811 37,66 847 39,33 265 12,31
Cantabria 13.984 235 3.180 547,26 1.502 258,49 423 72,80 125 21,51
Castilla La Mancha 80.269 146 9.051 445,23 3.543 174,29 3.739 183,93 949 46,68
Castilla y León 113.142 33 19.057 794,19 7.729 322,10 4.521 188,41 1.284 53,51
Catalunya 290.182 959 32.279 420,56 12.075 157,32 11.198 145,90 3.204 41,74
Ceuta 2.629 42 633 746,66 232 273,66 317 373,92 97 114,42
C. Valenciana 89.994 248 14.988 299,53 5.591 111,74 5.180 103,52 1.177 23,52
Extremadura 26.877 216 4.526 423,90 1.590 148,92 1.080 101,15 331 31,00
Galicia 45.408 630 7.785 288,39 3.915 145,03 2.307 85,46 659 24,41
Madrid 337.999 1.312 19.810 297,30 8.952 134,35 8.642 129,69 2.657 39,87
Melilla 3.806 33 506 585,06 201 232,40 203 234,72 54 62,44
Murcia 51.266 200 8.958 599,64 2.994 200,42 3.714 248,61 868 58,10
Navarra 38.322 138 3.078 470,49 1.190 181,90 1.466 224,09 479 73,22
País Vasco 90.491 922 15.866 718,64 6.888 311,99 155 7,02 22 1,00
La Rioja 15.667 126 2.073 654,36 872 275,25 925 291,98 254 80,18
ESPAÑA 1.541.574 6.915 205.159 436,27 82.861 176,20 57.031 121,27 15.490 32,94

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 18.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 19.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 3.472 227
Aragón 2129 180
Asturias 775 128
Baleares 398 9
Canarias 321 10
Cantabria 292 14
Castilla La Mancha 3.635 66
Castilla y León 4.253 168
Catalunya 7.450 36
Ceuta 45 3
C. Valenciana 2.124 106
Extremadura 872 45
Galicia 1114 68
Madrid 11.181 96
Melilla 35 4
Murcia 521 45
Navarra 817 33
País Vasco 2.334 57
La Rioja 523 18
ESPAÑA 42.291 1.313

Dades disponibles AQUÍ.