Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 19 d’octubre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 37.889 casos positius nous de coronavirus i registrades 217 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 19 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 974.449 casos confirmats de COVID-19 i 33.992 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 19.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 93.690 331 22.787 270,81 10.401 123,61 4.375 52,00 1.277 15,18
Aragón 44.322 476 6.720 509,36 3.633 275,38 3.249 246,27 1.099 83,30
Asturias 8.443 255 2.528 247,16 1.455 142,26 26 2,54 3 0,29
Baleares 16.195 43 1.491 129,71 732 63,68 893 77,69 326 28,36
Canarias 15.955 113 1.663 77,23 756 35,11 739 34,32 219 10,17
Cantabria 7.924 48 879 151,27 562 96,72 164 28,22 77 13,25
Castilla La Mancha 53.841 51 6.934 341,10 2.658 130,75 2.708 133,21 676 33,25
Castilla y León 64.171 3 11.666 486,17 5.716 238,21 3.556 148,19 1.026 42,76
Catalunya 176.860 218 27.653 360,29 14.714 191,71 9.529 124,15 2.829 36,86
Ceuta 1.020 3 336 396,33 160 188,73 202 238,27 56 66,06
C. Valenciana 49.648 20 5.792 115,75 2.474 49,44 2.583 51,62 511 10,21
Extremadura 14.686 220 3.180 297,83 1.766 165,40 730 68,37 238 22,29
Galicia 26.905 397 4.504 166,85 2.372 87,87 902 33,41 237 8,78
Madrid 281.388 354 29.274 439,33 12.845 192,77 8.117 121,81 1.712 25,69
Melilla 1.764 11 617 713,40 315 364,22 324 374,62 88 101,75
Murcia 27.047 13 5.181 346,81 2.355 157,64 2.511 168,08 725 48,53
Navarra 25.799 466 6.185 945,41 3.278 501,06 3.501 535,15 1.279 195,50
País Vasco 54.200 634 7.752 351,12 4.562 206,63 57 2,58 8 0,36
La Rioja 10.591 94 1.682 530,94 1.000 315,66 880 277,78 356 112,37
ESPAÑA 974.449 3.750 146.824 312,22 71.754 152,58 45.046 95,79 12.742 27,10

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 18.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 19.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 11.450 531 1.174 23 2.137 71
Aragón 5.964 336 463 15 1528 43
Asturias 1.588 127 170 8 371 15
Baleares 1.980 20 288 4 327 6
Canarias 2120 81 413 23 257 9
Cantabria 1.353 27 105 3 247 6
Castilla La Mancha 10.645 86 744 5 3.330 25
Castilla y León 12.477 496 935 33 3.346 86
Catalunya 32.073 116 3.213 9 5.913 5
Ceuta 61 4 12 1 13 1
C. Valenciana 8.688 225 1007 19 1.685 16
Extremadura 2.488 81 200 6 651 17
Galicia 4.385 208 484 25 825 39
Madrid 50.815 467 3.978 10 10.014 67
Melilla 131 6 11 1 10 2
Murcia 2562 173 365 21 261 4
Navarra 3.121 133 231 17 652 29
País Vasco 8.935 2 728 0 1.986 9
La Rioja 1.983 56 136 6 439 9
ESPAÑA 162.819 3.175 14.657 229 33.992 459

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

* Dades disponibles AQUÍ.