Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 2 de desembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 9.331 casos positius nous de coronavirus i registrades 273 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 2 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.665.775 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 45.784 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 02.12.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 2 DE DESEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 235.820 438 22.796 270,92 8.083 96,06 5.989 71,18 1.254 14,90
Aragón 73.982 359 4.366 330,94 2.034 154,17 1.961 148,64 749 56,77
Asturias 23.722 236 3.852 376,61 1.521 148,71 241 23,56 68 6,65
Baleares 24.803 98 2.280 198,35 1.147 99,79 2.364 205,66 791 68,81
Canarias 21.374 185 1.724 80,06 882 40,96 904 41,98 363 16,86
Cantabria 15.633 198 1.884 324,22 824 141,81 158 27,19 45 7,74
Castilla La Mancha 86.903 91 5.307 261,06 2.085 102,56 2.145 105,52 571 28,09
Castilla y León 122.445 3 8.592 358,07 2.853 118,90 2.321 96,73 612 25,50
Catalunya 307.245 788 16.843 219,45 7.267 94,68 6.848 89,22 1.749 22,79
Ceuta 2.837 13 246 290,17 77 90,83 111 130,93 36 42,46
C. Valenciana 105.474 207 12.157 242,96 4.603 91,99 4.609 92,11 1.143 22,84
Extremadura 29.132 151 2.323 217,57 1.023 95,81 967 90,57 291 27,25
Galicia 50.865 369 6.064 224,63 2.549 94,42 1.786 66,16 483 17,89
Madrid 351.616 1.140 15.055 225,94 7.074 106,16 7.287 109,36 2.242 33,65
Melilla 4.114 22 343 396,59 123 142,22 122 141,06 24 27,75
Murcia 54.637 96 3.318 222,10 1.242 83,14 1.331 89,10 373 24,97
Navarra 39.822 65 1.628 248,85 712 108,83 840 128,40 280 42,80
País Vasco 98.558 516 8.314 376,58 3.467 157,04 56 2,54 12 0,54
La Rioja 16.793 85 1.232 388,89 550 173,61 590 186,24 181 57,13
ESPAÑA 1.665.775 5.060 118.324 251,61 48.116 102,32 40.630 86,40 11.267 23,96

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 01.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 02.12.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 4.184 210
Aragón 2344 99
Asturias 1.036 129
Baleares 413 7
Canarias 345 11
Cantabria 320 22
Castilla La Mancha 3.810 55
Castilla y León 4.599 123
Catalunya 8.067 44
Ceuta 55 1
C. Valenciana 2.395 106
Extremadura 956 41
Galicia 1229 56
Madrid 11.380 26
Melilla 42 3
Murcia 615 22
Navarra 884 26
País Vasco 2.556 54
La Rioja 554 16
ESPAÑA 45.784 1.051