Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 2 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 8.581casos positius nous de coronavirus i registrades 42 defuncions més més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 2 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 479.554 casos confirmats de COVID-19 i 29.194 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 02.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 2 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 31.651 272 9.369 111,35 4.793 56,96 2.804 33,32 703 8,35
Aragón 26.865 220 3.951 299,48 1.767 133,94 752 57,00 202 15,31
Asturias 3.384 32 476 46,54 238 23,27 163 15,94 46 4,50
Baleares 8.663 0 2.543 221,23 687 59,77 728 63,33 84 7,31
Canarias 7.566 235 3.613 167,78 2.013 93,48 1.452 67,43 395 18,34
Cantabria 4.313 114 1.121 192,92 662 113,93 201 34,59 63 10,84
Castilla La Mancha 24.664 56 3.766 185,26 1.676 82,45 1.457 71,67 345 16,97
Castilla y León 29.689 72 5.298 220,79 2.564 106,85 1.347 56,14 381 15,88
Catalunya 112.230 87 13.378 174,30 5.885 76,68 4.816 62,75 1.162 15,14
Ceuta 299 9 104 122,67 57 67,24 51 60,16 15 17,69
C. Valenciana 25.461 179 6.389 127,68 3.124 62,43 2.207 44,11 380 7,59
Extremadura 5.273 89 1.251 117,17 687 64,34 299 28,00 127 11,89
Galicia 14.916 152 3.392 125,65 1.735 64,27 724 26,82 215 7,96
Madrid 130.579 1.362 31.087 466,53 14.290 214,46 3.096 46,46 688 10,33
Melilla 372 17 169 195,41 86 99,44 68 78,62 21 24,28
Murcia 6.755 11 2.608 174,58 1.113 74,50 1.064 71,22 169 11,31
Navarra 10.269 131 1.933 295,47 1.145 175,02 845 129,16 300 45,86
País Vasco 30.729 524 8.028 363,62 4.239 192,00 37 1,68 14 0,63
La Rioja 5.876 101 1.145 361,43 662 208,97 396 125,00 95 29,99
ESPAÑA 479.554 3.663 99.621 211,84 47.423 100,84 22.507 47,86 5.405 11,49

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 01.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 02.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 7.391 311 884 22 1.506 23
Aragón 4.075 83 340 2 1096 0
Asturias 1.156 21 133 3 335 0
Baleares 1.405 22 207 5 238 7
Canarias 1318 147 237 20 175 6
Cantabria 1.182 29 90 1 224 1
Castilla La Mancha 9.615 39 676 1 3.046 5
Castilla y León 9.445 166 677 15 2.842 23
Catalunya 30.311 48 3.056 4 5.757 9
Ceuta 23 5 4 0 5 1
C. Valenciana 6.719 164 807 11 1.473 12
Extremadura 1.880 32 154 8 529 3
Galicia 3.322 143 366 9 645 12
Madrid 45.220 424 3.744 16 8.676 67
Melilla 61 5 5 1 2 0
Murcia 1086 94 157 8 157 0
Navarra 2.265 60 158 3 536 3
País Vasco 7.126 1 586 1 1.579 1
La Rioja 1.574 37 99 7 373 4
ESPAÑA 135.174 1.831 12.380 137 29.194 177

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.