Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 2 d’octubre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 11.325 casos positius nous de coronavirus  i 113 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 2 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 789.932 casos confirmats de COVID-19 i 32.086 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 02.10.2020.

 

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 2 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 65.340 334 14.592 173,42 6.281 74,65 3.296 39,17 773 9,19
Aragón 37.071 359 4.774 361,86 2.313 175,32 1.672 126,73 394 29,86
Asturias 5.588 75 1.250 122,21 624 61,01 287 28,06 20 1,96
Baleares 14.181 36 1.606 139,72 668 58,11 726 63,16 218 18,97
Canarias 13.880 193 2.368 109,97 1.103 51,22 994 46,16 336 15,60
Cantabria 6.888 38 767 132,00 320 55,07 115 19,79 27 4,65
Castilla La Mancha 44.632 183 8.335 410,01 3.387 166,61 2.850 140,20 632 31,09
Castilla y León 49.638 57 9.258 385,82 3.871 161,32 2.613 108,90 634 26,42
Catalunya 142.464 153 12.018 156,58 5.320 69,31 4.088 53,26 777 10,12
Ceuta 642 14 200 235,91 111 130,93 125 147,45 44 51,90
C. Valenciana 41.839 96 5.196 103,84 2.108 42,13 2.145 42,87 501 10,01
Extremadura 11.014 164 2.763 258,78 1.105 103,49 572 53,57 158 14,80
Galicia 21.675 207 2.916 108,02 1.284 47,56 612 22,67 153 5,67
Madrid 240.959 814 43.173 647,91 15.620 234,42 4.622 69,36 746 11,20
Melilla 1.069 23 401 463,65 195 225,47 173 200,03 59 68,22
Murcia 20.152 170 5.603 375,06 2.291 153,36 2.268 151,82 588 39,36
Navarra 18.758 335 4.528 692,13 2.163 330,63 1.856 283,70 611 93,39
País Vasco 45.426 393 5.619 254,51 2.658 120,39 73 3,31 18 0,82
La Rioja 8.716 78 1.363 430,24 607 191,60 498 157,20 146 46,09
ESPAÑA 789.932 3.722 126.730 269,49 52.029 110,64 29.585 62,91 6.835 14,53

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 01.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 02.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 9.913 435 1.071 28 1.867 88
Aragón 5.350 168 424 9 1411 32
Asturias 1.313 48 150 3 349 6
Baleares 1.861 30 272 1 300 6
Canarias 1893 119 362 23 236 10
Cantabria 1.310 17 100 1 235 1
Castilla La Mancha 10.147 73 704 4 3.211 43
Castilla y León 10.962 344 799 24 3.076 66
Catalunya 31.396 109 3.156 5 5.851 8
Ceuta 37 0 7 0 10 0
C. Valenciana 8.043 162 949 16 1.613 21
Extremadura 2.288 77 184 2 590 20
Galicia 3.978 119 436 16 748 22
Madrid 48.484 352 3.851 9 9.473 156
Melilla 95 6 9 0 5 1
Murcia 2048 174 297 26 218 1
Navarra 2.737 105 196 8 578 15
País Vasco 8.226 4 669 0 1.894 30
La Rioja 1.836 37 117 3 421 12
ESPAÑA 151.917 2.379 13.753 178 32.086 538

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.