Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 20 d’abril de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 19 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 200.210 casos confirmats de COVID.19, 20.852 morts i 80.587 curats (Taula 1, Taula 2, Figura 1 i Figura 2). A més s’han notificat 1.307 persones amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no la malaltia.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats, totals i nous, així com desglossi per tipus de prova (PCR i test ràpids d’anticossos) dels casos confirmats acumulats i incidència acumulada (IA) en els últims 14 dies per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 19.04.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 20 D’ABRIL DE 2020 

CCAA Confirmats COVID-19 Confirmats COVID-19 IA confirmats COVID-19 (14 d.) Asintomátics amb test de anticossos positiu* Total Positius
Total Nous PCR Test de anticossos
Andalucía 11.323 118 11.030 293 32,59 232 11.555
Aragón 4.886 55 4.654 232 116,65   4.886
Asturias 2.348 50 2.181 167 68,64   2.348
Baleares 1.788 15 1.749 39 40,71   1.788
Canarias 2.067 20 2.067 0 19,41   2.067
Cantabria 2.083 33 1.973 110 103,26   2.083
Castilla La Mancha 16.796 171 14.725 2.071 304,69   16.796
Castilla y León 15.857 236 14.781 1.076 280,93   15.857
Cataluña 41.676 1.076 41.676 0 193,51   41.676
Ceuta 111 2 101 10 33,03 4 115
C. Valenciana 10.018 81 9.708 310 53,64 321 10.339
Extremadura 3.186 50 2.692 494 104,71 57 3.243
Galicia 8.299 114 8.299 0 79,57   8.299
Madrid** 56.963 694
+1.385
54.300 2.663 252,95   56.963
Melilla 104 0 104 0 20,81 5 109
Murcia 1.646 2 1.440 206 25,91 13 1.659
Navarra 4.697 76 4.449 248 224,09 38 4.735
País Vasco 12.628 59 11.571 1.057 172,93   12.628
La Rioja 3.734 29 3.664 70 320,39 637 4.371
ESPAÑA 200.210 2.881
+1.385**
191.164 9.046 135,65 1.307 201.517

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies.
Les dades de les CCAA estan en contínua revisió i certes oscil·lacions diàries poden deure’s a processos de depuració de dades i no a variacions reals esdevingudes d’un dia a un altre.
S’han notificat persones amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no la malaltia. Per al càlcul de nous casos de COVID-19 s’han corregit les dades de dies previs separant aquests casos.
* Casos que van iniciar símptomes més de 14 dies abans de la realització de la prova diagnòstica i que no corresponen amb nous contagis.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 19.04.2020).

CCAA Casos que han requerit hospitalització Casos que han ingressat en UCIDefuncions Sanats
Total Nous Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 5.473 49 690 3 1.013 20 3.229 113
Aragón** 2.244 28 248 2 637 18 1.178 3
Asturias 1.599 28 122 2 200 4 599 3
Baleares 963 8 161 1 157 2 1.005 12
Canarias 826 1 163 1 119 0 813 24
Cantabria 934 10 78 0 158 5 626 16
Castilla La Mancha 8.173 36 531 13 2.021 58 4.178 215
Castilla y León 7.080 99 501 3 1.493 35 5.366 104
Cataluña 22.375 140 2.409 14 4.009 76 13.934 243
Ceuta 9 0 40 3 4 0 74 15
C. Valenciana 4.827 46 646 3 1.079 14 4.629 82
Extremadura 1.306 28 112 0 389 5 858 91
Galicia 2.609 19 108¥   352 6 1.548** 12
Madrid 8.191¥   1.111¥   7.351 112 31.762 449
Melilla 44 0 3 0 2 0 46 2
Murcia 612 0 103 1 117 1 662 10
Navarra 1.856 13 128 1 385 16 1.123 131
País Vasco 6.109 23 501 2 1.081 19 7.124 152
La Rioja 1.282 14 79 0 285 8 1.833 17
ESPAÑA     20.852 399 80.587 1.694

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
¥ Les dades d’aquestes comunitats autònomes són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.
*Les altes corresponents als dies previs han estat actualitzades sent 1536 el 18/04/20 i 1507 el 17/04/20 .
Font: Ministeri de Sanitat