Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 20 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 7.039 casos positius nous de coronavirus i registrades 16 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 20 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 377.906 casos confirmats de COVID-19 i 28.813 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 20.08.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 20 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 22.107 302 5.579 66,30 3.183 37,83 1.892 22,49 602 7,15
Aragón 23.251 352 6.724 509,67 3.207 243,09 1.579 119,69 339 25,70
Asturias 2.933 23 326 31,87 169 16,52 113 11,05 35 3,42
Baleares 5.100 0 1.977 171,99 706 61,42 934 81,26 126 10,96
Canarias 4.114 171 1.366 63,43 895 41,56 782 36,31 265 12,31
Cantabria 3.240 49 617 106,18 371 63,85 278 47,84 86 14,80
Castilla La Mancha 20.828 88 1.806 88,84 1.008 49,59 848 41,71 214 10,53
Castilla y León 24.400 107 3.282 136,78 1.773 73,89 747 31,13 241 10,04
Catalunya 97.234 180 11.105 144,69 5.199 67,74 3.895 50,75 995 12,96
Ceuta 202 7 36 42,46 33 38,93 29 34,21 20 23,59
C. Valenciana 18.647 116 3.650 72,95 1.841 36,79 1.424 28,46 406 8,11
Extremadura 4.085 73 574 53,76 362 33,90 177 16,58 78 7,31
Galicia 11.638 116 1.705 63,16 994 36,82 264 9,78 71 2,63
Madrid 99.529 1.020 19.207 288,25 10.943 164,23 6.476 97,19 1.610 24,16
Melilla 217 13 69 79,78 35 40,47 33 38,16 4 4,62
Murcia 3.909 14 1.138 76,18 564 37,75 524 35,08 123 8,23
Navarra 8.454 113 1.374 210,02 668 102,11 619 94,62 187 28,58
País Vasco 23.228 547 5.800 262,71 3.220 145,85 100 4,53 7 0,32
La Rioja 4.790 58 570 179,93 411 129,74 265 83,65 102 32,20
ESPAÑA 377.906 3.349 66.905 142,27 35.582 75,66 20.979 44,61 5.511 11,72

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 19.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 20.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.825 179 833 11 1.456 9
Aragón 3.923 212 338 12 1096 46
Asturias 1.128 3 130 0 334 0
Baleares 1.255 18 181 5 227 1
Canarias 1084 78 202 12 166 2
Cantabria 1.124 25 87 1 221 1
Castilla La Mancha 9.546 10 672 1 3.038 0
Castilla y León 9.088 103 647 8 2.810 5
Catalunya 30.035 72 3.035 4 5.722 10
Ceuta 17 1 4 0 4 0
C. Valenciana 6.304 144 775 8 1.446 4
Extremadura 1.821 18 143 0 523 1
Galicia 3.095 72 349 7 625 3
Madrid 43.905 364 3.694 12 8.526 37
Melilla 53 4 3 0 2 0
Murcia 853 57 130 6 152 2
Navarra 2.170 38 148 3 532 0
País Vasco 7.103 0 583 0 1.566 0
La Rioja 1.507 9 91 0 367 1
ESPAÑA 130.836 1.407 12.045 90 28.813 122

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.