Inici Actualitat Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 20...

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 20 de juny de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 20 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 245.938 casos confirmats de COVID-19 i 28.322 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 19.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 20 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.875 6 89 1,06 48 0,57 23 0,20 7 0,08
Aragón 5.898 18 119 9,02 62 4,70 27 2,27 13 0,99
Asturias 2.435 0 8 0,78 0 0,00 2 0,29 0 0,00
Baleares 2.174 3 42 3,65 17 1,48 14 1,04 4 0,35
Canarias 2.402 0 38 1,76 24 1,11 7 0,33 3 0,14
Cantabria 2.342 0 21 3,61 10 1,72 7 1,55 2 0,34
Castilla La Mancha 17.940 6 259 12,74 87 4,28 50 2,31 12 0,59
Castilla y León 19.485 4 292 12,17 121 5,04 46 1,92 16 0,67
Catalunya 60.530 25 1.202 15,66 423 5,51 225 3,02 55 0,72
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.476 11 155 3,10 62 1,24 25 0,44 6 0,12
Extremadura 3.001 2 24 2,25 15 1,40 2 0,09 1 0,09
Galicia 9.167 1 21 0,78 10 0,37 9 0,33 4 0,15
Madrid 71.144 45 1.205 18,08 469 7,04 211 3,35 55 0,83
Melilla 124 0 2 2,31 1 1,16 1 1,16 0 0,00
Murcia 1.638 0 19 1,27 10 0,67 6 0,47 3 0,20
Navarra 5.378 8 53 8,10 27 4,13 16 2,14 7 1,07
País Vasco 13.693 4 149 6,75 58 2,63 32 1,54 4 0,18
La Rioja 4.073 1 16 5,05 6 1,89 3 1,26 0 0,00
ESPAÑA 245.938 134 3.714 7,90 1.450 3,08 706 1,53 192 0,41

#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies)
per Comunitats Autònomes a Espanya a 19.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 20.06.2020 ).

CCAA Casos que han requerit

hospitalizació

Casos que han

ingressat en UCI

Defuncions
Total* Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.316 5 789 0 1.426 1
Aragón 2.682 3 273 0 911 2
Asturias 1.117 0 129 0 333 1
Baleares 1.170 0 169 0 224 0
Canarias 953 2 185 1 162 0
Cantabria 1.053 1 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.405 8 660 0 3.022 2
Castilla y León 8.752 17 625 2 2.776 7
Catalunya 29.310 16 2.985 2 5.666 5
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.806 4 742 0 1.431 2
Extremadura 1.772 0 138 0 519 0
Galicia 2.935 2 336 0 619 0
Madrid 42.324 37 3.602 1 8.416 13
Melilla 45 1 3 0 2 0
Murcia 679 0 112 0 147 0
Navarra 2.044 1 136 0 528 0
País Vasco 6.990 4 578 0 1.555 3
La Rioja 1.488 0 91 0 365 0
ESPAÑA 124.855 101 11.637 6 28.322 36

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

Exit mobile version