Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 20 de novembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 15.156 casos positius nous de coronavirus i registrades 328 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 20 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.556.730 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 42.619 morts (Taula 2). Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 20.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 20 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 212.439 522 42.678 507,21 16.312 193,86 6.844 81,34 1.412 16,78
Aragón 70.624 392 8.001 606,46 3.010 228,15 3.442 260,90 1.045 79,21
Asturias 20.637 316 6.374 623,19 2.950 288,42 159 15,55 110 10,75
Baleares 22.764 78 2.591 225,41 1.167 101,53 1.557 135,45 529 46,02
Canarias 19.869 103 1.721 79,92 808 37,52 839 38,96 278 12,91
Cantabria 14.145 161 3.033 521,96 1.437 247,30 417 71,76 116 19,96
Castilla La Mancha 80.928 108 8.756 430,72 3.409 167,69 3.691 181,57 948 46,63
Castilla y León 114.549 23 18.467 769,60 7.020 292,56 4.501 187,58 1.306 54,43
Catalunya 292.348 832 30.235 393,93 11.545 150,42 11.002 143,34 3.307 43,09
Ceuta 2.659 26 585 690,05 214 252,43 293 345,61 89 104,98
C. Valenciana 91.912 209 14.988 299,53 5.999 119,89 5.435 108,62 1.386 27,70
Extremadura 27.155 243 4.202 393,55 1.520 142,36 1.127 105,55 349 32,69
Galicia 46.120 689 7.739 286,68 3.936 145,80 2.405 89,09 721 26,71
Madrid 339.405 1.131 19.025 285,52 8.519 127,85 8.904 133,63 2.875 43,15
Melilla 3.853 30 494 571,18 224 259,00 213 246,28 64 74,00
Murcia 51.666 80 8.312 556,40 2.640 176,72 3.426 229,33 798 53,42
Navarra 38.482 157 2.880 440,22 1.116 170,59 1.412 215,83 469 71,69
País Vasco 91.404 821 15.253 690,88 6.382 289,07 135 6,11 16 0,72
La Rioja 15.771 100 1.932 609,85 795 250,95 903 285,04 254 80,18
ESPAÑA 1.556.730 6.021 197.266 419,48 79.003 168,00 56.705 120,58 16.072 34,18

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 19.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 20.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 3.527 231
Aragón 2148 170
Asturias 800 138
Baleares 398 7
Canarias 322 10
Cantabria 293 11
Castilla La Mancha 3.659 66
Castilla y León 4.293 178
Catalunya 7.495 32
Ceuta 46 2
C. Valenciana 2.168 126
Extremadura 874 36
Galicia 1131 73
Madrid 11.201 105
Melilla 35 4
Murcia 543 53
Navarra 822 35
País Vasco 2.338 45
La Rioja 526 19
ESPAÑA 42.619 1.341