Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 20 d’octubre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 13.873 casos positius nous de coronavirus i registrades 218 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 20 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 988.322 casos confirmats de COVID-19 i 34.210 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 20.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 20 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 96.224 386 23.973 284,91 12.036 143,04 4.529 53,83 1.423 16,91
Aragón 45.066 718 7.163 542,94 4.016 304,41 3.466 262,72 1.265 95,88
Asturias 8.654 210 2.655 259,58 1.526 149,20 31 3,03 9 0,88
Baleares 16.316 41 1.519 132,15 768 66,81 886 77,08 314 27,32
Canarias 16.082 117 1.710 79,41 827 38,40 721 33,48 225 10,45
Cantabria 8.016 92 934 160,74 609 104,81 173 29,77 83 14,28
Castilla La Mancha 54.488 40 7.003 344,49 3.010 148,07 2.693 132,47 702 34,53
Castilla y León 65.158 36 12.075 503,22 6.175 257,34 3.636 151,53 1.175 48,97
Catalunya 179.552 330 28.722 374,22 16.307 212,46 9.612 125,23 2.734 35,62
Ceuta 1.028 7 329 388,08 150 176,93 189 222,94 52 61,34
C. Valenciana 50.966 81 6.639 132,68 3.493 69,81 2.977 59,50 748 14,95
Extremadura 14.884 176 3.216 301,21 1.813 169,80 775 72,59 272 25,48
Galicia 27.259 342 4.697 174,00 2.471 91,54 915 33,90 247 9,15
Madrid 283.130 1.358 28.782 431,94 14.075 211,23 7.736 116,10 1.712 25,69
Melilla 1.885 38 711 822,09 410 474,06 359 415,09 102 117,94
Murcia 27.578 14 5.359 358,73 2.575 172,37 2.555 171,03 724 48,46
Navarra 26.453 578 6.560 1002,73 3.554 543,25 3.600 550,28 1.283 196,11
País Vasco 54.861 613 8.080 365,98 4.695 212,66 116 5,25 24 1,09
La Rioja 10.722 137 1.741 549,56 1.045 329,86 908 286,62 354 111,74
ESPAÑA 988.322 5.314 151.868 322,94 79.555 169,17 45.877 97,56 13.448 28,60

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 19.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 20.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 11.614 615 1.180 25 2.176 84
Aragón 6.018 348 466 17 1541 50
Asturias 1.617 148 171 7 371 14
Baleares 2.005 25 290 4 332 7
Canarias 2139 90 417 25 259 11
Cantabria 1.354 25 106 3 247 6
Castilla La Mancha 10.678 91 747 6 3.331 20
Castilla y León 12.664 628 951 40 3.380 103
Catalunya 32.170 157 3.218 12 5.919 7
Ceuta 61 3 12 0 13 1
C. Valenciana 8.807 291 1020 29 1.687 16
Extremadura 2.498 85 201 6 656 18
Galicia 4.433 236 489 29 834 42
Madrid 51.018 530 3.986 11 10.059 86
Melilla 136 10 13 3 11 2
Murcia 2633 207 377 30 270 4
Navarra 3.167 165 234 17 657 31
País Vasco 9.037 75 742 8 2.027 42
La Rioja 1.992 55 147 11 440 9
ESPAÑA 164.041 3.784 14.767 283 34.210 553

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

* Dades disponibles AQUÍ.