Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 21 d’abril de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 20 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 204.178 casos confirmats de COVID.19, 21.282 morts i 82.514 curats. A més, s’han notificat 1.424 persones amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no la malaltia.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats, totals i nous, així com desglossi per tipus de prova (PCR i test ràpids d’anticossos) dels casos confirmats acumulats i
incidència acumulada (*IA) en els últims 14 dies per Comunitats Autònomes a Espanya, dades consolidades a les 21.00 hores del 20.04.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 D’ABRIL DE 2020 

CCAA Confirmats COVID-19 Confirmados COVID-19 IA confirmats COVID-19 (14 d.) Anticcossos positius sense simptomes en el moment
de diagnóstic*
Total Positius
Total Nous PCR Test de
anticossos
Andalucía 11.447 124 11.139 308 31,85 242 11.689
Aragón 4.938 52 4.684 254 112,86   4.938
Asturias 2.365 17 2.192 173 67,07   2.365
Baleares 1.808 20 1.767 41 38,19   1.808
Canarias 2.085 18 2.085 0 16,72   2.085
Cantabria 2.123 40 1.998 125 107,04   2.123
Castilla La Mancha 17.045 249 14.936 2.109 293,58   17.045
Castilla y León 16.259 402 14.951 1.308 278,30   16.259
Catalunya 43.112 1.436 43.112 0 192,69   43.112
Ceuta 111 0 101 10 33,03 4 115
C. Valenciana 10.084 66 9.750 334 52,78 315 10.399
Extremadura 3.196 10 2.692 478 101,15 73 3.269
Galicia 8.468 169 8.468 0 79,16   8.468
Madrid 57.997 1.034 55.325 2.672 263,05   57.997
Melilla 105 1 105 0 15,03 5 110
Murcia 1.681 35 1.445 236 26,64 15 1.696
Navarra 4.781 84 4.475 306 217,97 50 4.831
País Vasco 12.810 182 11.607 1.203 171,62   12.810
La Rioja 3.763 29 3.684 79 289,46 720 4.483
ESPAÑA 204.178 3.968 194.516 9.636 135,39 1.424 205.602

Les dades de les CCAA estan en contínua revisió i certes oscil·lacions diàries poden deure’s a processos de depuració de dades i no a variacions reals esdevingudes d’un dia a un altre.
*S’han notificat persones amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no la malaltia. Per al càlcul de nous casos de *COVID-19 s’han corregit les dades de dies previs separant aquests casos.

*IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 20.04.2020).

CCAA Casos que han requerit hospitalització Casos que han ingresado en UCI Defuncions Sanats
Total Nuevos Total Nuevos Total Nuevos Total Nuevos
Andalucía 5.509 36 692 2 1.017 4 3.411 182
Aragón 2.271 27 250 2 643 6 1.182 4
Asturias 1.626 27 122 0 202 2 616 17
Baleares 986 23 161 0 161 4 1.005 0
Canarias 837 11 164 1 120 1 878 65
Cantabria 948 14 78 0 165 7 646 20
Castilla La Mancha 8.199 26 534 3 2.075 54 4.242 64
Castilla y León 7.174 94 503 2 1.521 28 5.429 63
Catalunya 22.796 421 2.437 28 4.152 143 14.446 512
Ceuta 9 0 4 0 4 0 73  
C. Valenciana 4.866 39 648 2 1.089 10 4.719 90
Extremadura 1.327 21 112 0 397 8 921 63
Galicia 2.652 43 101¥   360 8 1.588 40
Madrid 7.930¥   1.076¥   7.460 109 32.277 515
Melilla 44 0 3 0 2 0 46 0
Murcia 614 2 104 1 120 3 702 40
Navarra 1.877 21 128 0 397 12 1.190 67
País Vasco 6.141 32 507 6 1.103 22 7.277 153
La Rioja 1.297 15 81 2 294 9 1.866 33
ESPAÑA     21.282 430 82.514 1928

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització
i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

¥ Les dades d’aquestes comunitats autònomes són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI  al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.

Font: Ministeri de Sanitat