Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 21 d’agost de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 8.148 casos positius nous de coronavirus i registrades 25 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 386.054 casos confirmats de COVID-19 i 28.838 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.08.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 D’AGOST DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 22.825 303 5.974 71,00 3.327 39,54 2.075 24,66 699 8,31
Aragón 23.607 342 6.454 489,20 3.041 230,50 1.447 109,68 291 22,06
Asturias 2.973 40 338 33,05 187 18,28 111 10,85 41 4,01
Baleares 5.342 0 2.051 178,43 613 53,33 995 86,56 131 11,40
Canarias 4.288 149 1.486 69,01 960 44,58 851 39,52 291 13,51
Cantabria*** 3.240 0 587 101,02 310 53,35 246 42,34 62 10,67
Castilla La Mancha 21.054 92 1.962 96,51 1.036 50,96 921 45,31 237 11,66
Castilla y León 24.816 121 3.544 147,69 1.876 78,18 832 34,67 294 12,25
Catalunya 98.462 172 11.348 147,85 5.407 70,45 4.137 53,90 1.124 14,64
Ceuta 208 6 42 49,54 37 43,64 34 40,11 20 23,59
C. Valenciana 19.103 99 3.826 76,46 1.897 37,91 1.517 30,32 436 8,71
Extremadura 4.194 68 651 60,97 398 37,28 188 17,61 89 8,34
Galicia 11.952 182 1.924 71,27 1.180 43,71 276 10,22 83 3,07
Madrid 102.382 1.199 20.885 313,43 11.679 175,27 6.360 95,45 1.425 21,39
Melilla*** 217 0 67 77,47 30 34,69 31 35,84 4 4,62
Murcia 4.067 26 1.212 81,13 579 38,76 608 40,70 151 10,11
Navarra 8.547 98 1.361 208,04 652 99,66 634 96,91 195 29,81
País Vasco 23.919 685 6.083 275,53 3.429 155,31 103 4,67 4 0,18
La Rioja 4.858 68 625 197,29 426 134,47 293 92,49 113 35,67
ESPAÑA 386.054 3.650 70.420 149,75 37.064 78,82 21.659 46,06 5.690 12,10

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
*** En el moment del tancament de l’informe no han carregat dades.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 20.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.08.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.868 188 835 12 1.460 10
Aragón 3.939 185 338 9 1096 40
Asturias 1.128 3 130 0 334 0
Baleares 1.265 23 181 4 228 2
Canarias 1099 87 204 14 167 3
Cantabria 1.124 20 87 1 221 1
Castilla La Mancha 9.542 11 671 1 3.038 0
Castilla y León 9.114 115 649 8 2.810 4
Catalunya 30.064 78 3.035 4 5.724 10
Ceuta 17 0 4 0 4 0
C. Valenciana 6.325 142 776 9 1.449 5
Extremadura 1.825 16 144 1 524 2
Galicia 3.113 87 349 7 626 3
Madrid 44.028 392 3.699 14 8.537 42
Melilla 53 4 3 0 2 0
Murcia 872 64 130 4 152 2
Navarra 2.178 37 150 4 532 0
País Vasco 7.108 0 583 0 1.567 0
La Rioja 1.513 15 92 1 367 1
ESPAÑA 131.175 1.467 12.060 93 28.838 125

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.