Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 21 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 1.358 casos positius nous de coronavirus en les darreres 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 266.194 casos confirmats de COVID-19 i 28.424 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 20.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 14.041 42 768 9,13 496 5,89 239 2,84 104 1,24
Aragón 8.720 187 2.276 172,52 1.761 133,48 630 47,75 234 17,74
Asturias 2.447 2 12 1,17 5 0,49 11 1,08 4 0,39
Baleares 2.321 3 80 6,96 50 4,35 40 3,48 17 1,48
Canarias 2.553 1 110 5,11 91 4,23 29 1,35 10 0,46
Cantabria 2.405 2 37 6,37 30 5,16 17 2,93 13 2,24
Castilla La Mancha 18.484 4 227 11,17 112 5,51 67 3,30 19 0,93
Castilla y León 19.946 15 202 8,42 116 4,83 58 2,42 24 1,00
Catalunya 69.906 63 6.833 89,03 3.961 51,61 2.528 32,94 579 7,54
Ceuta 164 0 1 1,18 1 1,18 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 12.182 22 474 9,47 329 6,58 215 4,3 99 1,98
Extremadura 3.278 11 213 19,95 77 7,21 46 4,31 14 1,31
Galicia 9.520 5 180 6,67 57 2,11 32 1,19 4 0,15
Madrid 73.445 48 920 13,81 579 8,69 283 4,25 107 1,61
Melilla 129 0 3 3,47 3 3,47 2 2,31 0 0,00
Murcia 1.852 5 142 9,51 89 5,96 75 5,02 31 2,08
Navarra 5.956 82 470 71,84 348 53,19 211 32,25 107 16,36
País Vasco 14.717 31 838 37,96 625 28,31 221 10,01 109 4,94
La Rioja 4.128 6 50 15,78 24 7,58 13 4,1 6 1,89
ESPAÑA 266.194 529 13.836 29,42 8.754 18,62 4.717 10,03 1.481 3,15

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 20.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.07.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.408 30 800 2 1.435 0
Aragón 2.809 69 278 3 915 0
Asturias 1.119 1 129 0 334 0
Baleares 1.181 5 169 0 224 0
Canarias 956 1 187 0 162 0
Cantabria 1.060 2 80 0 217 0
Castilla La Mancha 9.507 21 664 1 3.033 2
Castilla y León 8.821 11 630 0 2.795 2
Catalunya 29.473 17 2.998 2 5.678 0
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.869 21 746 0 1.433 1
Extremadura 1.780 2 139 0 519 0
Galicia 2.955 7 338 0 619 0
Madrid 42.841 57 3.645 3 8.448 3
Melilla 46 1 3 0 2 0
Murcia 700 10 114 1 148 0
Navarra 2.058 5 137 0 529 1
País Vasco 7.027 8 581 1 1.563 0
La Rioja 1.489 0 91 0 366 0
ESPAÑA 126.113 268 11.733 13 28.424 9

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.