Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 21 de juliol de 2021

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 30.587 nous casos positius de coronavirus, i registrades 18 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 4.219.723 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 81.166 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.07.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE JULIOL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 669.852 626 36.378 429,78 18.351 216,80 9.892 116,87 2.527 29,85
Aragón 139.985 1.074 10.970 825,19 6.108 459,46 6.430 483,68 2.348 176,62
Asturias 62.901 442 6.945 681,70 3.436 337,26 795 78,03 330 32,39
Baleares 72.924 319 8.108 692,08 4.065 346,98 6.544 558,58 2.514 214,59
Canarias 71.558 757 8.118 373,08 4.565 209,79 4.558 209,47 1.716 78,86
Cantabria 36.878 289 3.602 617,94 1.960 336,25 2.037 349,46 694 119,06
Castilla La Mancha 203.648 21 5.241 256,26 2.895 141,55 3.129 152,99 1.219 59,60
Castilla y León 265.345 1.499 21.932 915,77 10.002 417,63 10.808 451,29 3.881 162,05
Catalunya 785.624 4.386 96.466 1.239,85 44.028 565,88 15.882 204,13 5.604 72,03
Ceuta 6.151 27 151 179,33 106 125,89 110 130,64 56 66,51
C. Valenciana 439.991 479 26.228 518,61 13.033 257,70 12.752 252,15 3.759 74,33
Extremadura 83.906 552 4.953 465,51 2.865 269,27 1.638 153,95 717 67,39
Galicia 146.053 777 13.570 502,25 8.557 316,71 5.749 212,78 1.723 63,77
Madrid 778.350 4.077 38.041 561,09 23.006 339,33 7.384 108,91 2.266 33,42
Melilla 9.503 15 186 213,61 86 98,76 97 111,40 40 45,94
Murcia 120.889 305 4.860 321,59 2.795 184,95 3.241 214,46 1.269 83,97
Navarra 72.098 457 6.120 925,59 3.468 524,50 3.987 603,00 1.554 235,03
País Vasco 220.000 1.357 12.272 552,67 7.579 341,32 40 1,80 10 0,45
La Rioja 34.067 152 1.678 524,52 1.002 313,21 903 282,26 296 92,52
ESPAÑA 4.219.723 17.611 305.819 644,50 157.907 332,78 95.976 202,26 32.523 68,54

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 20.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.07.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.132 20 1,5%
Aragón 3.563 5 2,5%
Asturias 1.984 2 3,2%
Baleares 848 2 1,2%
Canarias 808 9 1,1%
Cantabria 572 1 1,6%
Castilla La Mancha 6.020 0 3,0%
Castilla y León 6.946 8 2,6%
Catalunya 14.769 6 1,9%
Ceuta 117 0 1,9%
C. Valenciana 7.433 4 1,7%
Extremadura 1.813 0 2,2%
Galicia 2.430 2 1,7%
Madrid 15.505 6 2,0%
Melilla 97 0 1,0%
Murcia 1.609 2 1,3%
Navarra 1.184 0 1,6%
País Vasco 4.558 0 2,1%
La Rioja 778 0 2,3%
ESPAÑA 81.166 67 1,9%