Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 21 de juny de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 246.272 casos confirmats de COVID-19 i 28.323 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 20.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos Totals* Casos
diagnosticats
el dia previ
Casos diagnosticats en els
últims 14 dies
Casos diagnosticats en els
últims 7 dies
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.884 8 90 1,07 52 0,62 28 0,33 15 0,18
Aragón 5.931 33 141 10,69 91 6,90 32 2,43 15 1,14
Asturias 2.435 0 7 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.179 0 44 3,83 20 1,74 17 1,48 6 0,52
Canarias 2.414 12 45 2,09 34 1,58 7 0,33 2 0,09
Cantabria 2.344 1 23 3,96 10 1,72 9 1,55 4 0,69
Castilla La Mancha 17.965 6 264 12,99 106 5,21 51 2,51 20 0,98
Castilla y León 19.499 6 291 12,13 123 5,13 47 1,96 15 0,63
Catalunya 60.645 23 1.243 16,19 504 6,57 246 3,21 74 0,96
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.479 1 142 2,84 55 1,10 24 0,48 10 0,20
Extremadura 3.006 5 29 2,72 18 1,69 6 0,56 6 0,56
Galicia 9.174 6 28 1,04 16 0,59 10 0,37 5 0,19
Madrid 71.223 32 1.205 18,08 527 7,91 201 3,02 55 0,83
Melilla 124 0 2 2,31 0 0,00 1 1,16 0 0,00
Murcia 1.645 4 25 1,67 16 1,07 8 0,54 6 0,40
Navarra 5.381 3 53 8,10 30 4,59 17 2,60 10 1,53
País Vasco 13.708 1 157 7,11 61 2,76 34 1,54 10 0,45
La Rioja 4.073 0 12 3,79 5 1,58 2 0,63 1 0,32
ESPAÑA 246.272 141 3.801 8,08 1.668 3,55 740 1,57 254 0,54

#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 20.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.06.2020 ).

CCAA Casos que han requerit

hospitalizació

Casos que han

ingressat en UCI

Defuncions
Total* Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total* Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total** Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.317 5 789 0 1.426 1
Aragón 2.683 4 273 0 911 2
Asturias 1.117 0 129 0 333 1
Baleares 1.170 0 169 0 224 0
Canarias 953 2 185 1 162 0
Cantabria 1.054 1 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.408 9 660 0 3.022 1
Castilla y León 8.755 16 625 1 2.777 6
Catalunya 29.311 14 2.985 2 5.666 3
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.807 4 742 0 1.431 2
Extremadura 1.772 0 138 0 519 0
Galicia 2.935 1 336 0 619 0
Madrid 42.325 35 3.602 1 8.416 12
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 679 0 112 0 147 0
Navarra 2.044 1 136 0 528 0
País Vasco 6.994 7 578 0 1.555 1
La Rioja 1.488 0 91 0 365 0
ESPAÑA 124.871 99 11.637 5 28.323 29

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.