Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 21 de setembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 31.428 casos positius nous de coronavirus registrats el cap de setmana i 168 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 671.468 casos confirmats de COVID-19 i 30.663 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.09.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE SETEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA** IA** IA** IA**
Andalucía 50.600 247 11.825 140,54 5.143 61,12 3.137 37,28 787 9,35
Aragón 33.427 266 5.034 381,57 2.463 186,69 1.915 145,15 516 39,11
Asturias 4.627 58 951 92,98 584 57,10 107 10,46 19 1,86
Baleares 12.636 21 1.887 164,16 1.047 91,09 948 82,47 356 30,97
Canarias 12.027 116 2.805 130,26 1.139 52,89 975 45,28 328 15,23
Cantabria 6.315 67 1.392 239,55 532 91,55 153 26,33 44 7,57
Castilla La Mancha 36.380 47 7.458 366,87 3.137 154,31 2.634 129,57 547 26,91
Castilla y León 41.019 34 8.097 337,44 4.017 167,41 2.307 96,14 687 28,63
Catalunya 132.024 127 12.977 169,08 6.614 86,17 4.163 54,24 1.223 15,93
Ceuta 473 12 132 155,70 60 70,77 64 75,49 22 25,95
C. Valenciana 35.249 0 5.260 105,12 1.645 32,88 1.722 34,41 256 5,12
Extremadura 8.959 179 2.911 272,64 1.704 159,59 658 61,63 245 22,95
Galicia 19.428 104 3.210 118,91 1.473 54,57 744 27,56 214 7,93
Madrid 199.036 794 49.725 746,24 23.575 353,80 13.500 202,60 2.722 40,85
Melilla 734 18 274 316,81 94 108,69 84 97,12 23 26,59
Murcia*** 14.946 5 5.479 366,76 2.594 173,64 2.128 142,45 594 39,76
Navarra 15.080 362 3.963 605,77 1.974 301,74 1.865 285,07 534 81,62
País Vasco 40.776 368 6.868 311,08 3.133 141,91 82 3,71 11 0,50
La Rioja 7.732 132 1.474 465,28 820 258,84 581 183,40 173 54,61
ESPAÑA 671.468 2.957 131.722 280,10 61.748 131,31 37.767 80,31 9.301 19,78

* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 20.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 8.863 446 985 21 1.690 51
Aragón 5.022 248 405 10 1335 4
Asturias 1.230 25 144 3 341 2
Baleares 1.657 26 224 3 277 1
Canarias 1702 113 322 23 214 16
Cantabria 1.282 35 99 1 232 5
Castilla La Mancha 9.817 65 683 2 3.071 13
Castilla y León 10.203 265 729 16 2.948 34
Catalunya 30.801 59 3.081 0 5.802 2
Ceuta 27 1 6 1 10 1
C. Valenciana 7.494 156 886 16 1.550 22
Extremadura 2.098 109 170 5 549 10
Galicia 3.765 158 411 19 718 30
Madrid 46.898 296 3.777 1 9.023 87
Melilla 80 3 8 0 4 0
Murcia 1676 124 246 16 193 2
Navarra 2.559 127 183 13 556 9
País Vasco 7.363 9 600 1 1.751 7
La Rioja 1.732 28 109 5 399 15
ESPAÑA 144.269 2.293 13.068 156 30.663 311

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.