Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 21 d’octubre de 2020, que passa del milió de positius

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 16.973 casos positius nous de coronavirus i registrades 156 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.005.295 casos confirmats de COVID-19 i 34.366 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 99.593 518 25.372 301,54 13.628 161,96 4.656 55,33 1.484 17,64
Aragón 45.479 389 7.159 542,64 4.124 312,59 3.500 265,29 1.243 94,22
Asturias 8.842 186 2.726 266,52 1.529 149,49 31 3,03 8 0,78
Baleares 16.480 68 1.582 137,63 826 71,86 923 80,30 322 28,01
Canarias 16.239 147 1.747 81,13 912 42,35 696 32,32 194 9,01
Cantabria 8.173 157 1.048 180,35 695 119,61 216 37,17 101 17,38
Castilla La Mancha 55.358 90 7.256 356,94 3.267 160,71 2.812 138,33 752 36,99
Castilla y León 66.583 44 12.425 517,81 6.544 272,72 3.786 157,78 1.234 51,43
Catalunya 183.747 615 30.785 401,10 17.287 225,23 10.919 142,26 3.184 41,48
Ceuta 1.045 12 323 381,00 139 163,96 188 221,76 47 55,44
C. Valenciana 51.569 71 6.620 132,30 3.526 70,47 3.061 61,17 733 14,65
Extremadura 15.288 365 3.395 317,97 2.016 188,82 811 75,96 289 27,07
Galicia 27.746 477 4.966 183,96 2.719 100,72 970 35,93 288 10,67
Madrid 286.527 2.235 28.803 432,26 14.573 218,70 9.677 145,23 2.579 38,70
Melilla 1.931 18 723 835,96 429 496,03 357 412,78 91 105,22
Murcia 28.070 130 5.349 358,06 2.732 182,88 2.578 172,57 701 46,92
Navarra 26.845 367 6.684 1021,68 3.539 540,95 3.557 543,71 1.173 179,30
País Vasco 54.904 46 7.707 349,08 4.315 195,45 101 4,57 12 0,54
La Rioja 10.876 179 1.780 561,87 1.025 323,55 956 301,77 378 119,32
ESPAÑA 1.005.295 6.114 156.450 332,69 83.825 178,25 49.795 105,89 14.813 31,50

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 20.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.09.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Con fecha de ingreso en UCI
en los últimos 7 días
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 11.722 619 1.181 21 2.182 78
Aragón 6.031 300 467 16 1543 47
Asturias 1.664 171 171 6 377 16
Baleares 2.010 22 289 3 336 6
Canarias 2149 85 419 23 265 13
Cantabria 1.358 27 106 3 247 6
Castilla La Mancha 10.713 94 749 5 3.333 14
Castilla y León 12.847 688 963 40 3.400 104
Catalunya 32.261 171 3.222 11 5.927 8
Ceuta 63 4 13 1 13 1
C. Valenciana 8.875 289 1026 25 1.702 26
Extremadura 2.531 103 202 7 660 17
Galicia 4.483 258 492 25 842 42
Madrid 51.265 570 3.995 13 10.123 113
Melilla 141 12 15 5 11 2
Murcia 2685 220 383 31 274 4
Navarra 3.204 182 239 19 664 36
País Vasco 9.036 60 741 6 2.027 37
La Rioja 2.011 56 156 14 440 5
ESPAÑA 165.049 3.931 14.829 274 34.366 575

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

* Dades disponibles AQUÍ.