Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 22 d’abril de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 21 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 208.389 casos confirmats de COVID.19, 21.717 morts i 85.915 curats. A més, s’han notificat 1.317 amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no la malaltia.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats, totals i nous, així com desglossi per tipus de prova (PCR i test ràpids d’anticossos) dels casos confirmats acumulats iv incidència acumulada (IA) en els últims 14 dies per Comunitats Autònomes a Espanya,  (dades consolidades a les 21.00 hores del 21.04.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 D’ABRIL DE 2020 

CCAA Confirmats COVID-19 Confirmats COVID-19 IA confirmats COVID-19 (14 d.) Anticuerpos positius sense símptomes en el moment
de diagnóstic*
Total Positius
Total Nous PCR Test de
anticossos
Andalucía 11.610 163 11.270 340 31,05 311 11.921
Aragón 5.054 116 4.761 293 114,08   5.054
Asturias 2.419 54 2.218 201 69,81   2.419
Baleares 1.836 28 1.788 48 36,89   1.836
Canarias 2.094 9 2.094 0 15,42   2.094
Cantabria 2.160 37 2.012 148 101,19   2.160
Castilla La Mancha 17.321 276 15.053 2.268 272,18   17.321
Castilla y León 16.839 580 15.141 1.698 282,59   16.839
Catalunya** 43.802 690 43.802 0 184,42   43.802
Ceuta 118 7 100 18 40,11 6 124
C. Valenciana 10.538 454 9.825 713 57,62 33 10.571
Extremadura 3.230 34 2.692 465 97,97 86 3.316
Galicia 8.634 166     77,64   8.634
Madrid 59.199 1.202 56.245 2.954 251,36   59.199
Melilla 105 0 105 0 13,87 6 111
Murcia 1.695 14 1.455 240 24,70 22 1.717
Navarra 4.899 118 4.531 368 218,89 59 4.958
País Vasco 13.044 234 11.712 1.332 162,70   13.044
La Rioja 3.792 29 3.704 88 265,47 794 4.586
ESPAÑA 208.389 4.211 188.508 11.174 131,20 1.317 209.706

Les dades de les CCAA estan en contínua revisió i certes oscil·lacions diàries poden deure’s a processos de depuració de dades i no a variacions reals esdevingudes d’un dia a un altre.
* S’han notificat persones amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no la malaltia. Per al càlcul de nous casos de COVID-19 s’han corregit les dades de dies previs separant aquests casos.
** Catalunya, a més, ha notificat 1.027 test positius en persones en les quals s’està determinant si presentaven o no símptomes en el moment de diagnòstic.
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 21.04.2020).

CCAA Casos que han requerit hospitalització Casos que han ingressat en UCI Defuncions Sanats
Total Nous Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 5.565 56 696 4 1.050 33 3.569 158
Aragón 2.304 33 252 2 656 13 1.530 348
Asturias 1.665 39 128 6 211 9 642 26
Baleares 1.005 19 166 5 164 3 1.017 12
Canarias 841 4 164 0 121 1 927 49
Cantabria 956 8 78 0 167 2 718 72
Castilla La Mancha 8.243 44 537 3 2.140 65 4.337 95
Castilla y León 7.264 90 505 2 1.554 33 5.614 185
Catalunya 23.295 499 2.460 23 4.247 95 15.089 643
Ceuta 9 0 4 0 4 0 76 3
C. Valenciana 4.896 30 649 1 1.106 17 5.011 292
Extremadura 1.349 22 112 0 404 7 1.051 130
Galicia 2.674 22 96¥   368 8 1.625 37
Madrid 7.464¥   1.024¥   7.577 117 33.032 755
Melilla 44 0 3 0 2 0 50 4
Murcia 622 8 104 0 123 3 761 59
Navarra 1.894 17 128 0 401 4 1.316 126
País Vasco 6.201 60 513 6 1.124 21 7.651 374
La Rioja 1.318 21 81 0 298 4 1.899 33
ESPAÑA     21.717 435 85.915 3401

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització
i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.”
¥ Les dades d’aquestes comunitats autònomes són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.

Font: Ministeri de Sanitat