Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 22 de desembre de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 10.654 casos positius nous de coronavirus i registrades 260 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 22 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.829.903 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 49.520 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 22.12.2020

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE DESEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 255.563 194 11.752 139,67 5.714 67,91 4.535 53,90 1.186 14,10
Aragón 77.769 159 2.769 209,89 1.331 100,89 1.414 107,18 498 37,75
Asturias 26.370 73 1.515 148,12 603 58,96 89 8,70 28 2,74
Baleares 31.316 115 4.986 433,77 2.819 245,25 3.365 292,75 1.287 111,97
Canarias 25.288 138 2.868 133,19 1.543 71,65 1.301 60,42 405 18,81
Cantabria 17.264 62 970 166,93 451 77,61 217 37,34 65 11,19
Castilla La Mancha 95.594 64 5.822 286,39 2.909 143,10 2.843 139,85 790 38,86
Castilla y León 129.897 189 3.922 163,45 1.821 75,89 2.023 84,31 755 31,46
Catalunya 335.841 1.830 21.109 275,03 11.688 152,28 8.456 110,17 3.146 40,99
Ceuta 2.977 4 94 110,88 30 35,39 46 54,26 9 10,62
C. Valenciana 131.884 91 15.475 309,27 7.450 148,89 7.267 145,23 1.692 33,81
Extremadura 33.141 316 3.265 305,79 2.092 195,93 1.485 139,08 525 49,17
Galicia 57.548 226 4.810 178,18 2.419 89,61 1.668 61,79 517 19,15
Madrid 380.312 1.726 21.970 329,71 11.964 179,55 8.996 135,01 2.569 38,55
Melilla 4.392 11 207 239,34 102 117,94 83 95,97 26 30,06
Murcia 57.998 69 2.225 148,94 1.020 68,28 1.173 78,52 396 26,51
Navarra 41.579 79 1.265 193,36 593 90,64 657 100,43 228 34,85
País Vasco 107.415 266 5.375 243,46 2.427 109,93 87 3,94 15 0,68
La Rioja 17.755 25 708 223,49 373 117,74 355 112,06 125 39,46
ESPAÑA 1.829.903 5.637 111.107 236,27 57.349 121,95 46.060 97,95 14.262 30,33

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 21.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 22.12.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 4.874 77
Aragón 2.562 48
Asturias 1.302 50
Baleares 447 16
Canarias 394 27
Cantabria 363 12
Castilla La Mancha 4.042 55
Castilla y León 4.992 66
Catalunya 8.542 26
Ceuta 58 1
C. Valenciana 2.733 79
Extremadura 1.037 13
Galicia 1.333 30
Madrid 11.680 51
Melilla 43 0
Murcia 713 17
Navarra 945 18
País Vasco 2.881 68
La Rioja 579 4
ESPAÑA 49.520 658