Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 22 de juliol de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat informa de 1.357 casos positius nous de coronavirus en les darreres 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 267.551 casos confirmats de COVID-19 i 28.426 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 14.158 29 850 10,10 527 6,26 260 3,09 102 1,21
Aragón 9.045 309 2.541 192,60 1.915 145,15 655 49,65 209 15,84
Asturias 2.448 1 12 1,17 6 0,59 12 1,17 4 0,39
Baleares 2.326 2 82 7,13 50 4,35 43 3,74 14 1,22
Canarias 2.564 11 121 5,62 94 4,37 28 1,3 11 0,51
Cantabria 2.406 1 38 6,54 28 4,82 18 3,1 13 2,24
Castilla La Mancha 18.501 3 252 12,40 123 6,05 77 3,79 22 1,08
Castilla y León 19.963 3 207 8,63 116 4,83 61 2,54 24 1,00
Catalunya 70.317 58 6.870 89,51> 3.789 49,37 2.840 37 729 9,50
Ceuta 164 0 1 1,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 12.239 26 509 10,17 364 7,27 242 4,84 100 2,00
Extremadura 3.295 20 220 20,60 88 8,24 40 3,75 15 1,40
Galicia 9.520 0 126 4,67 45 1,67 28 1,04 4 0,15
Madrid 73.552 70 961 14,42 588 8,82 336 5,04 111 1,67
Melilla 129 0 3 3,47 1 1,16 2 2,31 0 0,00
Murcia 1.880 20 164 10,98 112 7,50 88 5,89 38 2,54
Navarra 6.089 132 598 91,41 464 70,92 256 39,13 121 18,50
País Vasco 14.802 20 891 40,36 656 29,71 244 11,05 101 4,57
La Rioja 4.153 25 74 23,36 45 14,20 23 7,26 13 4,10
ESPAÑA 267.551 730 14.520 30,88 9.011 19,16 5.253 11,17 1.631 3,47

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 21.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 22.07.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.406 20 800 1 1.435 0
Aragón 2.824 72 278 2 915 0
Asturias 1.119 1 129 0 334 0
Baleares 1.181 4 169 0 224 0
Canarias 957 2 187 0 162 0
Cantabria 1.060 2 81 1 217 0
Castilla La Mancha 9.512 25 664 1 3.032 2
Castilla y León 8.826 14 631 1 2.795 2
Catalunya 29.493 27 2.999 2 5.680 2
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.874 25 746 0 1.433 1
Extremadura 1.781 3 139 0 519 0
Galicia 2.955 7 338 0 619 0
Madrid 42.855 58 3.645 0 8.449 4
Melilla 46 0 3 0 2 0
Murcia 700 9 114 1 148 0
Navarra 2.054 8 136 0 529 1
País Vasco 7.033 11 582 2 1.563 0
La Rioja 1.489 0 91 0 366 0
ESPAÑA 126.179 288 11.736 11 28.426 12

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

*Dades disponibles AQUÍ.