Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 22 de maig de 2020

Casos de coronavirus a l'Estat espanyol

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 00:00 hores d’avui, 22 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 234.824 casos confirmats de COVID.19 per PCR i 28.628 morts.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies. Espanya a 21.05.2020 (dades consolidades a les 00.00 hores del 22.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE MAIG DE 2020 

Confirmados por PCR
CCAA Total Nous Increment
confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.576 29 0,23% 4,01
Aragón 5.618 30 0,54% 26,07
Asturias 2.376 2 0,08% 3,72
Baleares 2.037 13 0,64% 9,22
Canarias 2.312 5 0,22% 3,34
Cantabria 2.284 5 0,22% 8,95
Castilla La Mancha 16.830 41 0,24% 29,17
Castilla y León 18.674 47 0,25% 39,92
Catalunya* 57.036 150 0,26% 23,43
Ceuta 124 5 4,20% 17,69
C. Valenciana 11.021 34 0,31% 5,92
Extremadura 3.044 2 0,07% 5,15
Galicia 9.084 7 0,08% 4,89
Madrid** 67.425 53 0,08% 28,29
Melilla 121 0 0,00% 2,31
Murcia 1.572 2 0,13% 4,55
Navarra 5.200 5 0,10% 29,65
País Vasco*** 13.454 13 0,10% 14,81
La Rioja 4.036 3 0,07% 13,89
ESPAÑA 234.824 446 0,19% 15,56

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
Catalunya ha notificat més casos confirmats de dies previs pendents d’assignació data de diagnòstic. La sèrie s’està revisant.
La Comunitat de Madrid ha notificat 376 casos nous dels quals 53 són nous diagnòstics.
El País Basc ha notificat 33 casos nous dels quals 13 són nous diagnòstics
Diverses comunitats consoliden diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 22.05.2020 (dades consolidades a les 00.00 hores del 22.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació*
Casos que han
ingressat en UCI*
Defuncions*
Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 6.215 5 767 1 1.377 2
Aragón 2.447 5 256 0 858 10
Asturias 1.090 1 121 0 307 0
Baleares 1.139 0 168 0 222 1
Canarias 943 0 179 0 155 0
Cantabria 1.038 2 79 0 209 0
Castilla La Mancha 9.157 19 640 1 2.929 10
Castilla y León 8.745 5 557 2 1.961 1
Catalunya** 29.497 0 2.969 0 6.656 3
Ceuta 12 1 4 0 4 0
C. Valenciana 5.747 0 731 1 1.389 6
Extremadura 1.780 0 110 0 506 1
Galicia 2.947 4 334 0 609 1
Madrid 42.573 76 3.627 10 8.944 13
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 679 0 112 5 149 0
Navarra 2.049 1 136 0 508 2
País Vasco 7.035 3 578 0 1.487 4
La Rioja 1.505 1 91 0 356 2
ESPAÑA 124.642 123 11.462 20 28.628 56

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*El total de pacients en hospitalitzats, en UCI i morts pot variar respecte a dies previs pel fet que algunes Comunitats Autònomes estan depurant les seves dades.
**Catalunya ha notificat més morts de dies previs pendents d’assignació data de defunció. La sèrie s’està revisant.